ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με 519/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης…
Ενημέρωση από την αντιπροσωπεία 10-11 Ιουνίου Η διαδικασία ξεκίνησε με τη συζήτηση για τα επαγγελματικά…
Η Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ χαιρετίζει τους συναδέλφους στο ΤΕΕ που με μεγάλη πλειοψηφία…
Αθήνα, 14/6/2017 Αρ. Πρωτ. : 7107 Προς : Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιομάτων κ.…
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cuVSGncYMeU%3d&tabid=37&language=el-GR
Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/06/2017 δημοσιεύτηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων…
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων…