ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Οκτάμηνη παράταση στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με…

Σύμφωνο συνεργασίας ΤΕΕ-ΓΣΕΕ-ΓΣΕΒΕ

Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 18:01
Οι φορείς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και τους επιστήμονες συνασπίζονται εναντίον τους. Δεν…
Προς: Τη Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κα Ειρήνη…
Αυξήσεις αποδοχών για γενικούς και ειδικούς γραμματείς, προϊστάμενους οργανικών μονάδων και υπαλλήλους με λίγα χρόνια…
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2015/12/to.html
Με απόφασή του το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Σύλλογου Διπλωματούχβν Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ζητά την κατάργηση…
Τοποθέτηση της Αριστερής Συσπείρωσης Εργαζόμενων Χημικών Μηχανικών (ΑΣΕΧΜ) σχετικά με την εισήγηση του ΠΣΧΜ και…
Θέμα : Παρατηρήσεις στο κείμενο διαβούλευσης του Σ/Ν. "Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα δημόσια έργα, διαδικασίες…