Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων όλοι οι δημόσιοι φορείς

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 11:28

 

 

Επεκτείνεται η υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, από 25.7.2017 ή 20.10.2017 (κατά τα οριζόμενα ανάλογα με το είδος όλων των δημοσίων συμβάσεων) σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Τα παραπάνω προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Οικονομίας και Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη διάταξη αυτή προστίθεται το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, καθότι το σύστημα, μπορεί πλέον να τις υποστηρίξει.

Η σταδιακή εφαρμογή σε δύο στάδια κρίνεται απαραίτητη, καθότι χρειάζεται χρόνος, τόσο για την υλοποίηση-επέκταση του συστήματος, όσο και για την ενημέρωση των δημοσίων φορέων και την εκπαίδευση τους στις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=892671

Διαβάστηκε 2246 φορές