ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 70969/05.03.2024 (ΦΕΚ 1890/26.03.2024 τεύχος Β'): Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα…
Κύριε Υπουργέ Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών…
Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά όλες οι αποφάσεις κύρωσης δασικών χαρτών που έχουν εκδοθεί σε…
1. Η επικαιροποίηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ: 2009, αποτελεί…
Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 ΦΕΚ/3985/Β'/22.06.2023 υπουργική απόφαση που αφορά την Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού. Σκοπός…
Αφορά έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς για την περίοδο 2019/2020 - Παράταση λειτουργίας «Ηλεκτρονικής…
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση…
Με διευκρινιστική ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ σχετικά με την απόφαση με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/10179/322 Απόφαση…