ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Τη δημιουργία Γραφείου και Μητρώου εγγραφών των Μηχανικών πτυχιούχων των ΤΕΙ, αποφάσισε στην αποψινή συνεδρίαση…
Την εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση POS στις συναλλαγές τους κατά την άσκηση…
Η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) στο πλαίσιο ανάπτυξης των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 4269/30-12-2016) η με αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με…
Εσήγηση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ - Τμήμα Αττικής στην 11η Γενική Συνέλευση (15/10/2016) σχετικά με…
Μία σημαντική απόφαση εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – Ακυρωτικός σχηματισμός – Τμήμα Ι. Συγκεκριμένα…
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται…
Έφτασαν δικηγόροι από κολέγια, καταφθάνουν και οι αντίστοιχοι μηχανικοί? Αποφοίτους ιδιωτικού κολεγίου που συνεργάζεται με…