ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 16:18
Αθήνα, 14/6/2017

 

Αρ. Πρωτ. : 7107

 

Προς : Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιομάτων

 

κ. Κοντονή

 

 

 

Κοιν.: 1.Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη

 

  1. Πρόεδρο και Δ.Ε. TEE
  2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

 

Θέμα : Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών.

 

 
Κύριε Υπουργέ,
 
Με τον πρόσφατο Ν.4412/16 καταργήθηκε το σύνολο σχεδόν των διατάξεων του Ν.3316/2005 μεταξύ αυτών και αυτές που προέβλεπαν τη «Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων» (άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απουσία οποιασδήποτε νομικής κάλυψης των διπλωματούχων μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πολλές φορές κατηγορούμενοι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να επισημάνουμε ότι, οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, η νομοθεσία με τις ασάφειες και τις ελλείψεις, η τεράστια υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και σε οικονομικούς πόρους σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμφέροντα, τις μεγάλες αξίες γης κλπ., οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με ιδιαίτερη σφοδρότητα σύρονται στις αίθουσες των Δικαστηρίων στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως εξιλαστήρια θύματα των παραπάνω συνοπτικά αναφερόμενων παραμέτρων. Οι μεγάλες διαστάσεις του φαινομένου, η συχνότητα και οι σοβαρότατες συνέπειες για τους συναδέλφους, τις οικογένειές τους, οικονομικές, ηθικές, κοινωνικές κλπ., αλλά και η επιρροή όλων των παραπάνω στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών επιβάλλουν το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση. 
 
Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε εγκύκλιο (αρ. πρωτ.2898/εγκ.9/11.9.1992) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην οποία καταγράφεται από το παρελθόν το φαινόμενο μη ενδελεχούς έρευνας κατά την προδιαδικασία, με αποτέλεσμα πληθώρα υποθέσεων που θα μπορούσαν να είχαν περατωθεί κατά το στάδιο της προδιαδικασίας να συσσωρεύονται στα Δικαστήρια. Οι διαπιστώσεις αυτές σήμερα έχουν λάβει όχι πλειοψηφική αλλά καθολική πρακτική. Θα ήταν χρήσιμο, εκτός των άλλων που προτείνουμε, να επανεπικαιροποιηθεί η εγκ. 9/92, είμαστε δε στην διάθεσή σας να προσκομίσουμε αθωωτικές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
 
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και με δεδομένες τις εκρηκτικές διαστάσεις του προβλήματος για τους Διπλ. Μηχανικούς, εκτιμούμε ότι εκτός από την επαναφορά της καταργημένης ρύθμισης Νομικής Κάλυψης (κατ΄ ελάχιστον), απαιτείται και νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Ειδικού Σώματος Τεχνικής Δικαιοσύνης (ανάλογου της αθλητικής δικαιοσύνης), πρόταση που αποτελεί παλαιό- πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, η υιοθέτηση του οποίου θα οδηγούσε σε εξαιρετικά αποτελέσματα και σε σχέση με τους Διπλ. Μηχανικούς και σε σχέση με την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων.
 
Ζητούμε συνεπώς να ορίσετε συνάντηση με την Ομοσπονδία μας προκειμένου να σας αναπτύξουμε αναλυτικότερα τα επιχειρήματά μας και να οδηγηθούμε στις βέλτιστες δυνατές νομοθετικές παρεμβάσεις. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
Διαβάστηκε 2219 φορές