ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με μεγάλη ικανοποίηση και θετική ανταπόκριση το σύνολο του τεχνικού κόσμου άκουσε χθες τον Πρωθυπουργό…
Ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για να μπορούν μεγάλα νησιωτικά projects ΑΠΕ να ικανοποιούν την υποχρέωση…
Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 ο χρόνος υποβολής αρχικής ή διορθωμένης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων…
Υποσχέσεις για χορηγία 350.000 € σε συλλόγους χωριών του Ρεθύμνου ώστε να δεχτούν αιολικά πάρκα…
Η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Ανατολικής Κρήτης αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση…
Η Ελλάδα πρέπει να περιορίσει άμεσα τη χρήση ειδικών πολεοδομικών εργαλείων για τη χωροθέτηση και…
Πλήθος τροποποιήσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας υπέρ των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων περιλαμβάνει σχέδιο νόμου που έδωσε…
Τον κίνδυνο...κατάρρευσης αντιμετωπίζουν οι νέες οικοδομές για τις οποίες εκδίδονται άδειες δόμησης από 1η Ιανουαρίου.…