Στο ΦΕΚ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το νέο Leader

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 08:38

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία).

Με την πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού σχήματος και της ΟΤΔ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται, «στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης που αφορά μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19). Η υποβολή από έναν φορέα περισσοτέρων της μιας πρότασης είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι η μία εκ των προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 κάτοικων (μόνιμος πληθυσμός). Στις περιπτώσεις αυτές για κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα ως προς την ΟΤΔ, την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ. Οι εν λόγω προτάσεις θα κατατεθούν σε δύο στάδια σύμφωνα και με την παράγραφο 8 της παρούσας πρόσκλησης.

Στην περίπτωση όπου δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός των περιοχών εφαρμογής, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αδιάθετα ποσά στο πλαίσιο Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της πρόσκλησης. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης του συνόλου των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα και με το άρθρο 33 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013».


Δείτε όλη την απόφαση http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2017/07/leader_prosklisi_metro-19.pdf

 

πηγή: http://www.michanikos.gr/_/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/-/%cf%80%ce%ae%cf%81%ce%b5-%cf%86%ce%b5%ce%ba-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-r5946

Διαβάστηκε 2681 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 08:49