ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018 Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία…
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα αναφορικά με τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων», το…
Η διαδικασία είναι η εξής: 1. Είσοδος στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm Δείτε και τις…
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και…
Φρένο στο γραφειοκρατικό ζήλο των Πολεοδομιών (Υπηρεσίες Δόμησης) προσπαθεί να βάλει για μία ακόμη φορά,…
Προσφυγή των μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών – Παράδειγμα των παρανοϊκών…
Το πολυσυζητημένο (ήδη από πέρσι) νομοσχέδιο Σπύρτζη, για τις αλλαγές στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών,…
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης…