ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της έχει εισέλθει η υπουργική απόφαση (ΥΑ) με την…
ΑΑΔΕ: Εγκύκλιος διευκρινίζει πως θα φορολογούνται τα μπλοκάκια Ο τρόπος με τον οποίο τελικά θα…
Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο "Πολεοδομικές Μελέτες…
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018 Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία…
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα αναφορικά με τον «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων», το…
Η διαδικασία είναι η εξής: 1. Είσοδος στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm Δείτε και τις…
Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και…
Φρένο στο γραφειοκρατικό ζήλο των Πολεοδομιών (Υπηρεσίες Δόμησης) προσπαθεί να βάλει για μία ακόμη φορά,…