Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

Σύμφωνο συνεργασίας ΤΕΕ-ΓΣΕΕ-ΓΣΕΒΕ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 18:01
Οι φορείς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και τους επιστήμονες συνασπίζονται εναντίον τους. Δεν είναι η πρώτη φορά, προηγήθηκε η συμφωνία τους στο "Ναι" του δημοψηφίσματος της 5ης Ιούλη (πάλι σε αντίθεση με την πλειοψηφία των εργαζομένων και των επιστημόνων). Αυτή τη φορά για το πως από κοινού θα συνδράμουν στην ευελιξία της αγοράς εργασίας, στην υποταγή στις ανάγκες του κεφαλαίου για φθηνό-εξειδικευμένο προσωπικό, για διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω "πιστοποιήσεων επαγγελματικών προσόντων", στη συγκάλυψη και ανακύκλωση της τεράστιας ανεργίας. Οι εργαζόμενοι και οι επιστήμονες που ζουν από τη δουλειά τους δεν πρέπει να τους το επιτρέψουν. (δπ)
 

Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν σήμερα το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), συνενώνοντας τις δυνάμεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους προχώρησαν σήμερα στη σύναψη συμφωνίας για μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης παρέμβασης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
 
Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα εκ μέρους του ΤΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός, εκ μέρους της ΓΣΕΕ ο Πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Κιουτσούκης και εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Καβαθάς και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κουράσης. Στην υπογραφή της συμφωνίας παραβρέθηκαν μέλη των διοικήσεων και στελέχη των τριών φορέων.
 
Οι τρεις φορείς, διατηρώντας τη δική τους επιμέρους στόχευση και προσέγγιση, συνενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση μια δέσμης ενεργειών με στρατηγικές επιδιώξεις την ανάκαμψη, τη δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, την πιστοποίηση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής κινητικότητας, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού κλάδου.
 
Η πρωτοβουλία των τριών φορέων αφορά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους του κλάδου των τεχνικών επαγγελμάτων σε όλα τα επίπεδα αυτών, με επίκεντρο την προώθηση και την ενίσχυση της πρόσβασης στην κλαδική αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της κλαδικής ανεργίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην κατεύθυνση και των νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων, την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και προσόντων απασχόλησης συμβατών με τον προσανατολισμό του νέου παραγωγικού υποδείγματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αθροιστικά το «πεδίο εφαρμογής» και οι δράσεις του ΤΕΕ, της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ εκτείνονται σε όλο το εύρος και τις πτυχές άσκησης των επαγγελμάτων του τεχνικού τομέα.
 
Από τη συνεξέταση των ραγδαίων και αρνητικών εξελίξεων τελευταίων ετών αλλά και των μελετών που έχουν στα χέρια τους οι τρεις φορείς και τη στάθμισή τους με τις ραγδαία συντελούμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις, τις παραγωγικές μεταβολές (νέα τεχνολογία σε μηχανήματα και εργαλεία, νέες μεθοδολογίες εργασίας και κατασκευής κ.α.), καθώς και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη χώρα μας (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.) προκύπτουν - ως γενικές αρχές και παραδοχές - τα εξής παρακάτω:
 
• Οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες,
• Νέες ειδικότητες αναδύονται εντός του τεχνικού κλάδου,
• Απαιτείται λειτουργική αναβάθμιση των υπαρχόντων ειδικοτήτων,
• Διαπιστώνεται αναντιστοιχία των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε θεσμοθετημένες ειδικότητες,
• Εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση της αναλογίας των ατόμων που θα εργάζονται σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης και σταδιακή διεύρυνση του «χάσματος» μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών και χαμηλών προσόντων,
• Αναμένεται μετεξέλιξη θέσεων εργασίας χαμηλών προσόντων σε θέσεις μεσαίου και υψηλού επιπέδου προσόντων,
• Η φυσιογνωμία των μελλοντικών θέσεων εργασίας («δουλειές επόμενης γενιάς») θα διαφοροποιηθεί,
• Διαπιστώνεται συνάρτηση της πρόσβασης, παραμονής και ανέλιξης στην κλαδική αγορά εργασίας με τη συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων, και όχι μόνο την κτήση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.
 
Η παρατηρούμενη «ανακολουθία», που καταγράφεται από στοιχεία πλήθους ερευνών, ανάμεσα στην προοπτική δυναμικής πορείας των τεχνικών ειδικοτήτων και τα υπέρογκα ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στον κλάδο, συνιστά ένα επικίνδυνο και τοξικό «ελληνικό παραγωγικό παράδοξο».
 
Η επιτυχής σύζευξη των προσφερόμενων ειδικοτήτων -και του περιεχόμενου τους σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες- με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της κλαδικής αγοράς εργασίας, και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση ενός ισόρροπου «ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης» εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αναδεικνύεται ως κεντρικός μοχλός της όλης διαδικασίας.
 
Η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας προσώπων είναι μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, μια διαδικασία που επιβάλλεται να «προστατευθεί» και να οχυρωθεί απέναντι σε λογικές και πρακτικές ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης.
 
Σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά περιγράμματα αποτελούν τα δύο βασικά στάδια για την ορθολογική ρύθμιση των επαγγελμάτων με όρους αξιοπιστίας και αναβάθμισής τους, διαφύλαξης και αύξησης της απασχόλησης, εργασιακής δικαιοσύνης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ανόδου της παραγωγικότητας, εξασφάλισης πολλαπλών γνώσεων, προσόντων και κινητικότητας στο εργατικό δυναμικό.
 
Υπό αυτό πρίσμα, το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), εξετάζουν το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω κοινής συντονιστικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ο κάθε φορέας με τρία μέλη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλένδετων και στοχευμένων δράσεων, όπως ενδεικτικά:
 
Χαρτογράφηση του χώρου ανά ειδικότητα, επάγγελμα, γνωστικό αντικείμενο και επιμέρους κλάδο, προκειμένου:
 
•να ληφθούν πρωτοβουλίες για την διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων της κλαδικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο ζήτησης ειδικοτήτων (νέες ή αναβάθμιση υπαρχόντων), δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κ.λπ.,
•να αναδειχθούν με σαφήνεια οι τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής πραγματικότητας των επιμέρους επαγγελματικών ειδικοτήτων και κλάδων,
•να σχεδιαστούν από κοινού δράσεις πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων.
 
Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού με γενικότερο στόχο:
 
•την ενδυνάμωση της διαδικασίας (επαν)ένταξης των ανέργων στην κλαδική αγορά εργασίας (στην προηγούμενη, συναφή ή όμορη ειδικότητα) είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
•τη βελτίωση της θέσης, την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση της εξέλιξης των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων.
 
Διενέργεια Εξειδικευμένων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/e-learning), για:
 
•την αναβάθμιση κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και την αντιστοίχησή τους με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην κάθε ειδικότητα,
•τον εκσυγχρονισμό, επικαιροποίηση και συμπλήρωση των γνώσεων και ικανοτήτων.
 
Σχεδιασμός δράσεων (επανα)προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρόπους που θα εδράζονται πάνω σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.
 
Διερεύνηση της δυνατότητας ανάληψης κοινών δράσεων για την Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 
πηγή: συσπείρωση αριστερών μηχανικών
Διαβάστηκε 3138 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016 21:35