Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ για τα Δημόσια έργα

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 11:28
Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων.
 
Προς :
 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
 
Γεν. Γραμ. Τ. ΥΠΥΜΕΔΙ
 
Γεν. Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης
 
Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης(ΔΝΣ)
 
Τμήμα : Α ΄
 
Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα
 
 
 
Θέμα:  Ομάδες Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων.
 
  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει τις διαδικασίες αλλαγής του θεσμικού πλαισίου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών, που μεθοδεύονται μέσω της δημιουργίας Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίων του νομικού πλαισίου για: α) την ανάθεση και εκτέλεση Μελετών Δημοσίων Έργων και Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, β) την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Συμβάσεων Έργων με Παραχώρηση και γ) την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευαστών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων, που γνωμοδοτούν σχετικά με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ερήμην των συλλογικοτήτων του τεχνικού κόσμου της χώρας.
 
Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
 
 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

Ερωτηματολόγιο παρόχων υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων

 
Προς :
 
Υπουργείο Οικονομικών
 
Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής
 
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 
 
 
Θέμα:  Ερωτηματολόγιο παρόχων υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αποφάσισε, στη συνεδρίασή του στις 01/09/15, να μην συμμετάσχει στο «Ερωτηματολόγιο παρόχων υπηρεσιών – Μηχανικοί δημοσίων έργων» που έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E., μεθοδεύοντας την απελευθέρωση του επαγγέλματος με τη διαδικασία διερεύνησης των προϋποθέσεων της μετατροπής της επιστήμης του αρχιτέκτονα σε εμπόρευμα, γεγονός που διαχρονικά έχει καταγγείλει ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 
 
 
Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
 
 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ
 
Διαβάστηκε 3763 φορές