ΤΕΕ-ΤΑΚ

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 01-11-2018 αποφάσισε να…
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να…
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να…
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να…
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να…
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να…

Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς ΑΔΚ για ρεμματα

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 18:09
Mε ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΑΚ στάλθηκε επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με…

ΤΕΕ/ΤΑΚ: Έργα στο κέντρο του Ηρακλείου

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018 11:54
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, ζήτησε να ενημερωθεί και να διαμορφώσει άποψη για…