ΤΕΕ ΤΑΚ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν.4178/2013.

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 13:37

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να αποστείλει  επιστολή, προκειμένου να αιτηθεί την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στον Ν.4495/2017 με έκπτωση 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του ν. 4178/2013.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την επιστολή.

Διαβάστηκε 1634 φορές