Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 01-11-2018 αποφάσισε να αποστείλει  επιστολή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση της ελάχιστης προμήθειας για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ και να ζητήσει την ικανοποίηση μια σειρά αιτημάτων / προτάσεων για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μελετητών / εργοληπτών π...