ΤΕΕ ΤΑΚ : Έργα ως προμήθειες ή υπηρεσίες

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 06:26

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 02.07.2018, αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να επισημάνει την ορθή εφαρμογή του ν.4412/2016 περί Δημοσίων Έργων.

 Δείτε στα συνημμένα αρχεία τις σχετικές επιστολές.

Διαβάστηκε 276 φορές