Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 01-11-2018 αποφάσισε να αποστείλει  επιστολή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση της ελάχιστης προμήθειας για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από το ΤΜΕΔΕ και να ζητήσει την ικανοποίηση μια σειρά αιτημάτων / προτάσεων για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μελετητών / εργοληπτών π...
Στο Νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016) "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις." στο Κεφάλαιο ΣΤ' "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε."   https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751   ...
ΤΣΜΕΔΕ: Διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης από 1/1/2016 που έθεσε στο ΤΣΜΕΔΕ  με σχετικό της έγγραφο η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η υπηρεσία εισηγείται σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα, το συμψηφισμό των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών (5 έως 7 μήνες Ειδικής Προσαύξησης), με τις επ...
Απόφαση ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές   Απόφαση ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας     Πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών : http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2016/07/blog-post_12.html...
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810.342520, Fax:2810.281.128 E-Mail: ...
ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση στην καταβολή των εισφορών Α' εξαμήνου 2016 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΣΜΕΔΕ, ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερ...
  Υπογράφουμε για την επιστροφή των εισφορών για την Ειδική Προσαύξηση   Οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016.
Δεδομένου ότι με το άρθ...
  ΤΣΜΕΔΕ-Προσοχή: Άμεσες αλλαγές βάσει του ν. 4387/12-5-2016   http://www.tsmede.gr/   ΠΡΟΣΟΧΗ!   ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016!       1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ       Βάσει του Ν. 4387/2016 άρθρο 94 παράγραφος 4,       Καταργείται από 01/01/2016 η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ.       Σημ. Παραμένε...
  Επειδή δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, υπενθυμίζουμε την απόφαση του θέματος 16 της με αρ. 193/23-08-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με βάση την οποία για πρώτη φορά χρεώθηκαν οι ασφαλισμένοι τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές του 3986/2011. Το ενδιαφέρον είναι ότι τότε είχαν ψηφίσει ομόφωνα την εφαρμογή των αυξήσεων αυτών και οι εκπρόσωποι των...
Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το 2016 για τους 19.500 μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015 μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ   Μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που έκανε δεκτή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλος, όσοι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4331...