Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 19:52

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της στις 24-09-2018 αποφάσισε να σας αποστείλει τη με αρ. πρωτ. οικ. 1927/25-09-2018

επιστολή προκειμένου να αιτηθεί την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στον Ν.4495/2017 με έκπτωση 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Δείτε συνημμένα την επιστολή.

 

Διαβάστηκε 212 φορές