ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Σε συνέχεια του άρθρου 7 του ν.4495/2017 "Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)Συγκρότηση και αρμοδιότητες", το Υπουργείο Περιβάλλοντος…
Δημοσίευθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ, με την οποία γίνεται ο καθορισμός της…
Διόρθωση από τους δημότες των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τους στους δήμους…
Η απόφαση αναφέρει: 1. Η επικαιροποίηση, των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ…
Σε έγγραφο, που διαβιβάστηκε στο ΤΕΕ από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών…
Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Σχετικά με την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με αυτούς των…
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπέγραψε απόφαση τροποποίησης της με Α.Π.οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης…
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών "Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των…