ΥΠΕΝ: Έγκριση παρεκκλίσεων όρων δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023 09:36

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (245 Α΄).»

Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α’) και της παρ. 40 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’), μετά τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης και την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση αποφασιστικό όργανο με το άρθρο 33 του ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245Α΄), επιτρέπεται η έγκριση παρεκκλίσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ, ια, ιβ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.4759/2020 (245 Α΄) υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί έργο τοπικής σημασίας και δεν υπάγεται στα έργα υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας,
β) σύμφωνα με την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν προκύπτουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον,
γ) η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν αντιβαίνει στις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής και στις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού,
δ) εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης με το οικιστικό σύνολο που εξυπηρετεί.

Δείτε την απόφαση εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΙΩ4653Π8-ΜΒΣ

 

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%C2%A0%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%89%CF%86%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-r13383/

Διαβάστηκε 461 φορές