ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΑΚ Προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΑΚ στις 21 Απριλίου 2016 με θέμα…
Αίτημα ΑΜΑΚ για Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ 22 Απριλίου 2021 Κατά την…
Μετά από ενέργειες της ΑΜΑΚ, λύση και ανακούφιση για μερίδα πολιτών . Στη συνεδρίαση της…
Αρνήθηκε το ΤΕΕ/ΤΑΚ πρόταση της ΑΜΑΚ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης να προσυπογράψει προσφυγή στο…
ΑΜΑΚ: Το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να κάνει ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η αποζημίωση…
Θέμα: «Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια πόλης.»…
Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 11-03-2021 και ώρα 19.00 μ.μ. Θέμα: «Αναθεώρηση τιμών…