Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ:«Δυνατότητα μετάταξης των Μηχανικών του δημοσίου τομέα σε θέσεις αντίστοιχων προσόντων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας.»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022 18:15

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 15-12-2022 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Δυνατότητα μετάταξης των Μηχανικών του δημοσίου τομέα σε θέσεις αντίστοιχων προσόντων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας

Εισηγήτριες: Μαρία Γιατρομανωλάκη, Α.Μ. και Ειρήνη Βρέντζου Π.Μ. μέλος Δ.Ε.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύεται η μετάταξη των Μηχανικών που υπηρετούν σε θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και κυρίως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Όμως πρακτικά δεν είναι αυτό δυνατόν καθώς σε κανένα πίνακα της κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχει υπάρξει έως σήμερα, φορέας υποδοχής το Υπουργείο Παιδείας για θέσεις εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Παιδείας δεν προκηρύσσει θέσεις εκπαιδευτικών ούτε για μετάταξη ούτε για απόσπαση, καθώς όλες οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών καλύπτονται αποκλειστικά από νέους διορισμούς μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τις διαδικασίες που κατά καιρούς ισχύουν.

Αντιθέτως υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 5, του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α/1988), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010: Επιτρέπεται η μετάταξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Ν.Π.Δ.Δ., εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των διοικούντων αυτά οργάνων. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Στην εγκύκλιο με ΑΠ 150107/Ε2/ 5-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)»  περιγράφεται η διαδικασία συμμετοχής των εκπαιδευτικών στον Β κύκλο κινητικότητας του 2022.

Θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να υπάρχουν στεγανά μεταξύ των θέσεων εντός του δημόσιου ούτε και μονόπλευρη ροή των υπηρετούντων από εκπαιδευτικές σε διοικητικές θέσεις. Επίσης θεωρούμε σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η διαδικασία μετάταξης ή απόσπασης δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς δεν απαιτείται επιπλέον μισθοδοσία.

Εισηγούμαστε στους κύκλους κινητικότητας του δημοσίου, του ΕΣΚ, να συμπεριλαμβάνονται και οι κενές οργανικές ή για αναπλήρωση θέσεις Μηχανικών Εκπαιδευτικών, σε ποσοστό 50% επί του συνόλου, ώστε οι υπηρετούντες στον δημόσιο τομέα Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, να μπορούν να συμμετέχουν με αίτηση τους, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών του Υπουργείου Παιδείας από τους ήδη υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους. Το εναπομένον 50% των κενών θέσεων να μπορεί να καλυφθεί με διορισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις από αναπληρωτές ή μόνιμους εκπαιδευτικούς.

 

Προτείνουμε να σταλεί επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ με κοινοποίηση στα Περιφερειακά τμήματα και να ζητήσουμε να διεκδικήσει το θέμα.

 

 

 

 

Διαβάστηκε 356 φορές