ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μία νέα οδηγία η οποία θα καταστήσει ευκολότερη για τις κυβερνήσεις της ΕΕ την επιδότηση…
Καταργείται η υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που χαρακτηρίζονται από…
ΑΓΡΙΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ! Συνάντηση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη, με τον Γ.Διευθυντή Ευρώπης…