ΑΠΟΨΕΙΣ

Tα οποιαδήποτε σχέδια (ρυθμιστικό, σχέδιο πόλης, κυκλοφοριακό κ.λ.π.), θεσμικά,αποτελούν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, όπου αναζητείται η…
[Επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την καύση με αφορμή την κυκλική οικονομία, ας δούμε…
Σητεία, Μεγάλο Σάββατο 7-4-18 Συνέντευξη με μια Ελιά[1] αναστάσιμη με μια έννοια του Αντώνη Ανηψητάκη…
Το εξαιρετικό κείμενο για την ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας του Ηρακλείου είναι το προϊόν…
Δημοσιεύουμε σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ενδιαφέρουσας ομιλίας του καθηγητή Γιάννη Ζαϊμάκη. Η…
Ένα ιστορικό με συνέχειες και ασυνέχειες Η μελέτη Δοξιάδη Το 1988 ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ…
Συντάκτης: Ελένη Καπετανάκη - Μπριασούλη * Το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης…
Μία κακή, μία αντιδημοκρατική επιλογή είναι αναμενόμενο ότι στη φάση της υλοποίησης δεν θα λογαριάζει…