ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Πέρα των υπολοίπων στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί (μεγάλες αυξήσεις εισφορών, κλοπή αποθεματικών, μειώσεις συντάξεων,…
Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το 2016 για τους 19.500 μηχανικούς που εντάχθηκαν στον…
Παντεχνική Συνέλευση Πέμπτη 19/05 για το ασφαλιστικό. Με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Μηχανικών και σε…
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν πολύμηνη μάχη…
Προς: τους Μηχανικούς – μέλη του Τμήματος ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 8ης…
Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά…
ΤΕΕ Δελτίο Τύπου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 20 Απριλίου 2016 ΤοΤΕΕ«ρίχνει»ταηλεκτρονικάτουσυστήματα- Σκληρήαπάντησητωνμηχανικώνστοασφαλιστικόκαιφορολογικόνομοσχέδιοτηςκυβέρνησης ΚατόπιντηςπαρουσίασηςαπότηνΚυβέρνησητουνέουασφαλιστικούκαιφορολογικούνομοσχεδίου, οτεχνικόςκόσμοςτηςχώρας, οιδιπλωματούχοιμηχανικοίκαιτοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδαςσκληραίνουντηστάσητουςκαιαπαντούνακόμηπιοδυναμικάστιςσχεδιαζόμενεςαλλαγές. ΣύμφωναμεεπίσημηανακοίνωσηπουήδηαναρτήθηκεστιςσχετικέςιστοσελίδεςτουΤΕΕ«τοΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας,…
Οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στην πρόταση της…