Υπογράφουμε για την επιστροφή των εισφορών για την Ειδική Προσαύξηση

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 20:53

 

Υπογράφουμε για την επιστροφή των εισφορών για την Ειδική Προσαύξηση

 

Οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016.
Δεδομένου ότι με το άρθρο 8 του Ν.3518/06 πρέπει να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο που με την κατάργηση του δεν έχει συμπληρωθεί, διεκδικούμε να μας επιστραφούν οι εισφορές που έχουμε ήδη καταβάλλει ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες”
, μια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας τους.
Συμπληρωματικά να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τους με τυχόν οφειλές ή τυχόν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

 

Υπογράφουμε εδώ:

 

Επιστροφή εισφορών Ειδικής Προσαύξηση

 

Διαβάστηκε 3369 φορές