ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Την παράταση μέχρι τις 30/4/2018 της προθεσμίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών Β' εξαμήνου του…
Θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα εξής: Οι δυο νέες εγκύκλιοι που -…
Με το βλέμμα στραμμένο στον τρόπο που θα εφαρμοστεί στην πράξη η εγκύκλιος του υφυπουργού…
Δύο εγκυκλίους που επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός…
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.Εργασίας με τον καθορισμό και την διαδικασίας συμψηφισμού και…
Σύμφωνα με την απόφαση 287025/2018 του ΕΦΚΑ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Στα πλαίσια εφαρμογής του…
Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το…
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ του τ. ΕΤΑΑ Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που…