ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την απόφαση 287025/2018 του ΕΦΚΑ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Στα πλαίσια εφαρμογής του…
Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το…
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ του τ. ΕΤΑΑ Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που…
Μετά από μακρά αναμονή (η πρώτη αναφορά στα μμε έγινε το Μάιο του 2017), δημοσιεύτηκε…
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναδρομικές Αυξήσεις Εισφορών Ειδικής Προσαύξησης για τους προ 93 ασφαλισμένους Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ …
http://www.tsmede.gr/ Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 468/19.10.2017 (ΑΔΑ: 61YX465XΠΙ-51Γ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του…
Έχουν αναγκαστεί λόγω αποφάσεων του ΣτΕ να διαγράφουν οφειλές σε ασφαλιστικά Ταμεία, πέρα των 20…
Μετά βίας το 60% των μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων μπόρεσε να καταβάλλει τα ασφάλιστρα που…