ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα εξής: Οι δυο νέες εγκύκλιοι που -…
Με το βλέμμα στραμμένο στον τρόπο που θα εφαρμοστεί στην πράξη η εγκύκλιος του υφυπουργού…
Δύο εγκυκλίους που επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός…
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ.Εργασίας με τον καθορισμό και την διαδικασίας συμψηφισμού και…
Σύμφωνα με την απόφαση 287025/2018 του ΕΦΚΑ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Στα πλαίσια εφαρμογής του…
Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το…
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ του τ. ΕΤΑΑ Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) που…
Μετά από μακρά αναμονή (η πρώτη αναφορά στα μμε έγινε το Μάιο του 2017), δημοσιεύτηκε…