Οι γέφυρες της Κρήτης στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.!

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015 07:43
Η εταιρεία αναλαμβάνει την επιθεώρηση και τη μελέτη αναβάθμισης περίπου 1.200 γεφυρών, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει ελεγχθεί ή συντηρηθεί ποτέ

Και στην Κρήτη έρχεται η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ για να ελέγξει τις παλιές γέφυρες! Συγκεκριμένα την επιθεώρηση και τη μελέτη αναβάθμισης περίπου 1.200 γεφυρών, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει ελεγχθεί ή συντηρηθεί ποτέ, αναλαμβάνει σε 35 νομούς της χώρας η Εγνατία Οδός ΑΕ.

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, η Εγνατία Οδός προκήρυξε προ ημερών τέσσερις διαγωνισμούς μελετών, με επίσημο αντικείμενο «την καταγραφή, κωδικοποίηση, επιθεώρηση, αξιολόγηση και μελέτη επεμβάσεων λειτουργικής και δομικής αναβάθμισης γεφυρών και τεχνικών, στο πλαίσιο του επιπέδου της οδικής ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Ελλάδας».
Οι μελέτες, με αθροιστικό προϋπολογισμό προκήρυξης 1,1 εκατ. ευρώ, αφορούν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Ρόδου (275.000 ευρώ), Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (409.000 ευρώ), Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης (253.000 ευρώ) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πελοποννήσου (246.000 ευρώ).
Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού, το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει:
- Την αποτύπωση, επιθεώρηση καταγραφή - κωδικοποίηση γεφυρών και τεχνικών
- Την αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας των γεφυρών, βάσει ευρημάτων της οπτική επιθεώρησης και των αποτελεσμάτων των απαιτούμενων ελέγχων
- Την τεχνική περιγραφή, προμέτρηση και προϋπολογισμό των απαιτούμενων επισκευών φθορών και της λειτουργικής αναβάθμισης των υφισταμένων γεφυρών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Ελλάδας.

Συνολικά, προβλέπεται η συστηματική αποτύπωση και επιθεώρηση των γεφυρών που βρίσκονται σε μήκους περίπου 3.000 χλμ. εθνικού και επαρχιακό οδικό δίκτυο ανά περιοχή μελέτης, και συνολικά περίπου 1.200 γεφυρών και τεχνικών.
«Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων αναμένεται να βοηθήσει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αφορούν στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα των υφιστάμενων γεφυρών και τεχνικών οδοποιίας στη χώρα µας» σημειώνεται.

Ανυπαρξία συντήρησης

«Οι γέφυρες του επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας παρουσιάζουν λόγω παλαιότητας τις μεγαλύτερες βλάβες, που οφείλονται στην ανυπαρξία συστηματικής συντήρησής τους και τις μεγαλύτερες λειτουργικές ανεπάρκειες λόγω κακής συναρμογής µε την οδό πριν και μετά, λόγω στενού καταστρώματος» εξηγεί η εταιρεία.
Σύμφωνα με την Εγνατία οδό, τα προβλήματα είναι η ελλιπής γνώση του αριθμού, της χιλιομετρικής θέσης και των γεωγραφικών συντεταγμένων τους, η έλλειψη ενιαίου συστήματος χιλιομέτρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και κατ' επέκταση και των γεφυρών και τεχνικών αυτού.

Επίσης, ζήτημα αποτελεί η ελλιπής γνώση της γεωμετρίας και των μηχανικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των γεφυρών και τεχνικών, η έλλειψη φωτογραφικής αποτύπωσης, η ελλιπής ή ανύπαρκτη λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και κονδυλίων επιθεώρηση και συντήρηση των γεφυρών και τεχνικών και η απουσία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου, συμπληρώνει.

«Οι βασικές οδικές υποδομές της χώρας που κατασκευάσθηκαν μετά τον πόλεμο, στις δεκαετίες '60 και '70, έχουν διέλθει ένα μεγάλο τμήμα της θεωρητικής ζωής τους, έχοντας µία μέση ηλικία 40 περίπου ετών, χωρίς να έχουν (στην συντριπτική πλειοψηφία τους) επιθεωρηθεί και συντηρηθεί ποτέ» αναφέρει η Εγνατία.
«Οι φθορές από την έκθεσή τους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από τη µη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, από τη διαβρωτική ροή ποταμών και χειμάρρων, από την καταπόνησή τους σε μέτριους και ισχυρούς σεισμούς, έχουν επηρεάσει σε αρκετές περιπτώσεις την λειτουργική επάρκεια και τη δομική ακεραιότητά τους» συνεχίζει η εταιρεία.
«Είναι απαραίτητη η λεπτομερής επιθεώρησή τους, βάσει της οποίας θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί η αναβάθμισή τους που θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια των θέσεων των υπό μελέτη οδών, στις θέσεις των γεφυρών» εξηγεί.

Στο παρελθόν, σημειώνει η Εγνατία, «κυριάρχησε η λογική της έκτακτης και γι' αυτό ιδιαίτερα δαπανηρής, επισκευής εκείνων των γεφυρών που είχαν υποστεί πολύ σοβαρές βλάβες, λόγω μακροχρόνιας σωρευτικής δράσης μικρότερων φθορών που ποτέ δεν εντοπίσθηκαν για να θεραπευθούν εν τη γενέσει τους µε ασύγκριτα μικρότερο κόστος».
Εθνικό Μητρώο Γεφυρών

Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα καταγραφούν στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Γεφυρών της Εγνατίας, η οποία θα διασυνδεθεί με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της εταιρείας και θα μπορεί να παρέχει βελτιωμένες γεωγραφικές πληροφορίες.
Τα δεδομένα των μελετών θα κωδικοποιηθούν σε ένα ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Γεφυρών, τον προπομπό ενός εθνικού δικτύου γεφυρών, που θα παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την κατάσταση κάθε υποδομής.

Μάλιστα, τονίζει η Εγνατία, «το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών είναι απαραίτητη πηγή πληροφοριών για στρατιωτικούς σκοπούς, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των στρατιωτικών οχημάτων, αλλά και για κάθε άλλου είδους χρήση τους (υπονόμευσή τους κ.ά.) σε καιρό πολέμου».

ΠΗΓΗ: cretalive
 
Διαβάστηκε 2837 φορές