Θέμα ΑΜΑΚ στη Δ.Ε.: «Στήριξη στον αγώνα των μηχανικών του δημοσίου»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 08:56

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 16-11-2023 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Στήριξη στον αγώνα των μηχανικών του δημοσίου».

 

Εισηγητής: Αντώνης Μαυρογιάννης, Π.Μ. μέλος Δ.Ε.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) έχει προκηρύξει κύκλο κινητοποιήσεων, ώστε να αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου των Διπλωματούχων Μηχανικών, και να διεκδικήσει λύσεις προς όφελος του κλάδου, αλλά και της κοινωνίας.

 

Οι κινητοποιήσεις έχουν ως κύρια αιτήματα:

(α) Τη στελέχωση των Υπηρεσιών μέσω μόνιμων και σταθερών προσλήψεων

(β) Τη μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες,

(γ) Τις πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές των μηχανικών

 

Και περιλαμβάνουν:

 

1.      Απεργία – Αποχή των μηχανικών, από τη Δευτέρα 13/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023, από:

 

A. Τις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) στο ως άνω διάστημα, καθώς και από τις εξής Επιτροπές: Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.

Β. Το πληροφοριακό σύστημα του e-adeies (έλεγχο πληρότητας, βεβαίωση όρων δόμησης, έλεγχο μελετών όπου είναι απαιτητός, προεγκρίσεις, έλεγχο προστίμων, αυτοψίες αυθαιρέτων κατασκευών και έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής Π.Ε.Κ.) για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης της χώρας με σκοπό να αναδειχτούν τα τεράστια προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία τους στο ως άνω διάστημα.

Γ. Τη Σύνταξη πράξεων προσκυρώσεων – τακτοποιήσεων και αναλογισμού, υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας, πράξεων εφαρμογής, πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα, βεβαιώσεων αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, πρωτόκολλα αδυνάτου τακτοποιήσεων, κλπ.

Δ. Όλα τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και Β’, ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

 

2.      Προκήρυξη Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την 8η Νοεμβρίου 2023 από 9.00’ έως 12.00’ και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

 

3.      Προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την 17η Νοεμβρίου 2023 και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πανεπιστημίου ) στις 11πμ .

 

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, ήδη έχει εκφράσει τη στήριξη της στην παραπάνω κινητοποίηση με σχετική της απόφαση.

 

 

Οι διεκδικήσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αφορούν το σύνολο των Μηχανικών, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση (αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι με Συμβάσεις Έργου, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ).

 

 

Καλούμε τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ να στηρίξει τον αγώνα των μηχανικών του δημοσίου καλώντας σε συμμετοχή τους μηχανικούς στις παραπάνω κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις που θα καθοριστούν από την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης.

 

 

 

Διαβάστηκε 69 φορές