Θέμα ΑΜΑΚ στη Δ.Ε.: «Λήξη της θητείας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην Ανατολική Κρήτη».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 08:59

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 16-11-2023 και ώρα 19.00 μ.μ.

 

Θέμα: «Λήξη της θητείας των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην Ανατολική Κρήτη».

 

Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, Α.Τ.Μ., Μέλος Δ.Ε.

 

Σύμφωνα με το N. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017): Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα :

  1. το άρθρο 10:

«[Αρχή Τροποποίησης] Άρθρο 10 Θητεία μελών Σ.Α. «Η θητεία των μελών των Σ.Α. είναι διετής.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν 4643/19, ΦΕΚ-193 Α/3-12-19 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 34 ΤΟΥ Ν. 4546/18, ΦΕΚ-101 Α/12-6-18[Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4986/22, ΦΕΚ-204 Α/28-10-22, ορίζεται ότ : “4. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2023”).[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4876/21, ΦΕΚ-251 Α/23-12-21 , ορίζετα ότι : “3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟΘ.Α. Α και Β) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022”).[Τέλος Τροποποίησης]» αλλά και

  1. το άρθρο 20 παρ. 3:

«3. Η θητεία των μελών είναι διετής. [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4986/22, ΦΕΚ-204 Α/28-10-22, ορίζεται ότ : “4. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2023”).[Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4876/21, ΦΕΚ-251 Α/23-12-21, ορίζεται ότ : “3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟΘ.Α. Α και Β) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022”) [Τέλος Τροποποίησης]»,

Η θητεία των μελών των ΣΑ και των ΣΥΠΟΘΑ Α’ και Β΄ λήγει την 31η.12.2023.

Προτείνουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία άμεσα προκειμένου να στείλουμε έγκαιρα τα μέλη του ΤΕΕ στα παραπάνω συμβούλια και να μην δυσκολέψουμε τη λειτουργία τους.

Διαβάστηκε 225 φορές