Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ:«Δικαιολογητικά για την εξέταση αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής ΜΤ/ΧΤ κατά την έκδοση Οικοδομικής Άδειας.»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 09:04

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 24-06-2021 , 19.00 μ.μ.

 

Θέμα: «Δικαιολογητικά για την εξέταση αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής ΜΤ/ΧΤ κατά την έκδοση Οικοδομικής Άδειας.»

 

Εισηγητής: Γιάννης Κλάδος Π.Μ. μέλος Δ.Ε

 

 

Για την εξέταση (από τον ΔΕΔΔΗΕ) αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής ΜΤ/ΧΤ (Οικοδομή > 2500 m³) απαιτούνται πάρα πολλά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αίτηση.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα :

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

 

1.                   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ιδιοκτήτη, ότι είναι κύριος του οικοπέδου, ή του κατασκευαστή, ότι έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο για την ανέγερση οικοδομής κατά το σύστημα της αντιπαροχής γράφοντας τον αριθμό, την ημερομηνία και τον συμβολαιογράφο που συνέταξε αυτό

2.                   Μία κάτοψη υπογείου

3.                   Μία κάτοψη ισογείου

4.                   Τομές ολοκλήρου του κτίσματος

5.                   Ένα διάγραμμα κάλυψης

6.                   Ένα τοπογραφικό (Επιπλέον για τα εκτός σχεδίου και πινακίδα Γ.Υ.Σ. 1:5000)

7.                   Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας (Σε περίπτωση που η Οικοδομή είναι κτισμένη)

8.                   Φωτοαντίγραφο αίτησης που υποβλήθηκε για έκδοση οικοδομικής αδείας

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, για να υποβάλει τα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει όλη την αρχιτεκτονική μελέτη, όλες τις άλλες μελέτες, να έχεις πληρώσει τα φορολογικά. Αν απαιτηθεί η δημιουργία υποσταθμού , οι μελέτες θα πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή και φυσικά να πληρωθούν εκ νέου οι αμοιβές και οι διαφορές των φορολογικών.

Το παραπάνω είναι παράλογο , καθώς η αναγκαιότητα ύπαρξης υποσταθμού έχει να κάνει πρωτίστως με τη θέση του οικοπέδου.

 

 

Πρόταση:

 

Για την εξέταση της αναγκαιότητας δέσμευσης χώρου για την εγκατάσταση Υποσταθμού Διανομής ΜΤ/ΧΤ κατά την εκδοση Οικοδομικής Άδειας, θα πρέπει να κατατίθεται μόνο ένα τοπογραφικό διάγραμμα και μια τεχνική έκθεση , στα οποία θα αναγράφονται τα μέγιστα δόμησης & όγκου και μια περιγραφή του προς αδειοδότηση κτιρίου, ως προς τις ενεργειακές του ανάγκες.

 

Να σταλεί επιστολή στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  στην Αθήνα που να ζητάμε τα παραπάνω.

Διαβάστηκε 955 φορές