ΔΤ ΑΜΑΚ: Η καύση των απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι κρίκος της κυκλικής οικονομίας.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 11:08

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΜΑΚ

Μάιος 2021

 

Η καύση των απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι κρίκος της κυκλικής οικονομίας.

 

Τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης». Η κυβέρνηση, σ’ ένα νομοσχέδιο για την κυκλική οικονομία, προωθεί την καύση των απορριμμάτων ως δευτερογενές καύσιμο: «Α.7 Προώθηση της χρήσης δευτερογενών (απορριματογενών) καυσίμων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας για την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων αστικών στερεών αποβλήτων και απορριματογενών καυσίμων».

Η κυκλική οικονομία διασφαλίζεται κυρίως, από την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και σε δεύτερο χρόνο από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, έτσι ώστε οι πόροι να επιστρέφουν στην οικονομία και να αξιοποιούνται, μειώνοντας την κατασπατάληση των φυσικών πόρων για εξόρυξη, παραγωγή, μεταποίηση και πώληση των προϊόντων.

Με την επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων σεμονάδες καύσης ή την καύση τους, ως δευτερογενών καυσίμων,σε τσιμεντοβιομηχανίες παύει να υφίσταται ουσιαστικά, η έννοια της κυκλικής οικονομίας. Σε καμία περίπτωση η ανάκτηση ενέργειας (πλην της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου από ΧΥΤΑ) δεν μπορεί να αποτελεί κρίκο της κυκλικής οικονομίας, καθότι καταστρέφει πολύτιμους πόρους.

Η επιδότηση μονάδων καύσης και μονάδων παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου προϋποθέτουν υψηλά κεφάλαια που οφείλουν να διατεθούν για εναλλακτικές και ενεργειακά, ανώτερες της καύσης, μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων.

«…Η καύση απορριμμάτων και γενικά απορριμματογενών καυσίμων αποτελεί μία από τις τακτικές που έχουν αποδειχθεί επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και οχληρές για το περιβάλλον. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν καταδείξει αύξηση παιδικών καρκίνων κοντά σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και καύσης σκουπιδιών (Ortega-Garciaetal, 2017) και αυξημένη πιθανότητα καρκίνου σε κατοίκους γύρω από εγκατάσταση καύσης απορριμματογενών καυσίμων (Domingoetal, 2017)…Δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί της επικινδυνότητας αυτής της διαδικασίας. Ειδικά η μελέτη των Pronketal (2013) δείχνει ότι το Non-Hodgkin Lymphomaσυνδέεται με ρύπανση από τσιμεντοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα απορριμματογενή καύσιμα.», αναφέρουν με κείμενό τους 65 επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στο παραπάνω νομοσχέδιο.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ από την άλλη, με επιστολή του, αντί να εναντιωθεί , ζητάει την άμεση περιφερειακή αποκέντρωση της χρήσης δευτερογενών (απορριματογενών) καυσίμων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες!

 

Οι μηχανικοί της Ανατολικής Κρήτης έχουν πάρει θέση για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στην Κρήτη με:

 

1.    Την από 28-06-2011 Απόφαση της Αντιπροσωπείας: «Θέσεις και Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης», όπου η "Α" κατέληξε τότε στην πρόκριση, μετά από εκτενή μελέτη και συζήτηση του θέματος στη μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, στη Διοικούσα Επιτροπή και στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος, ως κύριου άξονα της επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων στην Κρήτη, τη διαλογή στην πηγή, τη μηχανική διαλογή, την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, απόφαση που συνέβαλε τα μέγιστα στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

 

2.    Την από 21-04-2016 Απόφαση της Αντιπροσωπείας: «Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμμάτων και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κρήτη. Η επόμενη μέρα.», η οποία επικαιροποιούσε την προγενέστερη, προτρέποντας να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός στην κατεύθυνση αυτή.

 

Ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποκλείει την καύση απορριμμάτων ή απορριμματογενών καυσίμων, όμως δυστυχώς, τα βήματα που έχουν γίνει για την υλοποίησή του, είναι ανεπαρκή. Τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα εφαρμογής του όσον αφορά τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση (σύστημα 6 κάδων με οργανικά, συσκευασίες, χαρτί, υπόλοιπα), τη δημιουργία «πράσινων σημείων» και την ενημέρωση - ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι πολύ φτωχά.

 

Όλοι μας οφείλουμε, υπερασπιζόμενοι το περιβάλλον και τον άνθρωπο,να διεκδικήσουμε για την Κρήτη ένα Περιφερειακό Σχεδιασμό των Απορριμμάτων που:

 

·      Να στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

·      Να βασίζεται στους άξονες (α) της μείωσης των στερεών αποβλήτων, (β) της διαλογής στην πηγή, (γ) της εκτροπής του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των στερεών αποβλήτων και (δ) της ανακύκλωσης.

·      Να δίνει προτεραιότητα σε αποκεντρωμένες δράσεις μικρής κλίμακας.

·   Να θεσπίζει μέτρα για τη διαλογή του οργανικού βιοαποικοδομήσιμου υλικού στην πηγή για την αποφυγή της ταφήςμεγάλων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων. Προτείνουμε να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στους χώρους  μαζικής εστίασης.

·      Να θεσμοθετεί κίνητρα για την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης.

·   Να αναβαθμίζει και να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης και να δημιουργεί δίκτυα Πράσινων Σημείων. Προτείνουμε στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένους χώρους όπως για παράδειγμα είναι τα σχολεία, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της Κρήτης καθώς και τα μεγάλα συγκροτήματα δημόσιων υπηρεσιών.

·     Να προϋποθέτει το σχεδιασμό και τη δημοπράτηση των απαραίτητων μονάδων επεξεργασίαςκατά τέτοιον τρόπο ώστε να υποδέχονται σταδιακά σαφώς μειωμένες ποσότητες στερεών απορριμμάτων. Να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση δέσμευση για τη διαιώνιση των ποσοτήτων στερεών απορριμμάτων που καταλήγουν σε αυτές, αλλά σαφής πολιτική για τη μείωσή τους.

·      Να αποκλείει σαφώς τις πανάκριβες τεχνολογίες καύσης, οι οποίες καθιστούν τον πολίτη απλό καταναλωτή-παρατηρητή που τροφοδοτεί συνεχώς τους αποτεφρωτήρες με σύμμεικτα απορρίμματα.

·      Να προβλέπει κατάλληλα «εργαλεία» παρακολούθησης της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ και των ΤΣΔΑ, όπως α) Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της υλοποίησης, β) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των επιμέρους δράσεων, γ) Διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση, επικαιροποίηση και ανατροφοδότηση κ.λ.π.

·   Να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες, προκειμένου να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίησή του.

·      Να κατοχυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων με παράλληλη μείωση του κόστους της προς όφελος των πολιτών.

Διαβάστηκε 813 φορές