Κείμενο ΑΜΑΚ για την καύση των απορριμμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο newsletter του ΤΕΕ/ΤΑΚ Μάιος 2021

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 11:02

Η καύση των απορριμμάτων δεν μπορεί να είναι κρίκος της κυκλικής οικονομίας.

                        Μάιος 2021

Η κυκλική οικονομία εξασφαλίζεται κυρίως από την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και σε δεύτερο χρόνο από την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, έτσι ώστε οι πόροι να επιστρέφουν στην οικονομία και να αξιοποιούνται, μειώνοντας την κατασπατάληση των φυσικών πόρων για εξόρυξη, παραγωγή, μεταποίηση και πώληση των προϊόντων.

Με τις μονάδες καύσης ή την καύση σε τσιμεντοβιομηχανίες παύει να υφίσταται ουσιαστικά η έννοια της κυκλικής οικονομίας. Σε καμία περίπτωση η ανάκτηση ενέργειας (πλην της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου) δεν μπορεί να αποτελεί κρίκο της κυκλικής οικονομίας, καθότι καταστρέφει πολύτιμους πόρους. 

«…Η καύση απορριμμάτων και γενικά απορριμματογενών καυσίμων αποτελεί μία από τις τακτικές που έχουν αποδειχθεί επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και οχληρές για το περιβάλλον. Επιδημιολογικές μελέτες  έχουν καταδείξει αύξηση παιδικών καρκίνων κοντά σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και καύσης σκουπιδιών (Ortega-Garcia et al, 2017) και αυξημένη πιθανότητα καρκίνου σε κατοίκους γύρω από εγκατάσταση καύσης απορριμματογενών καυσίμων (Domingo et al, 2017). ..Δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί της επικινδυνότητας αυτής της διαδικασίας. Ειδικά η μελέτη των Pronk et al (2013) δείχνει ότι το Non Hodgin Lymphoma συνδέεται με ρύπανση από τσιμεντοβιομηχανίες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα απορριμματογενή καύσιμα.», αναφέρουν με κείμενό τους 65 επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης» που είχε τεθεί πρόσφατα προς διαβούλευση.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ με επιστολή του ζητάει την Άμεση Περιφερειακή αποκέντρωση της χρήσης δευτερογενών (απορριματογενών) καυσίμων σε ενεργοβόρες βιομηχανίες!

Οι παρατάξεις ΔΚΜ και #opentee έστειλαν την παραπάνω επιστολή αγνοώντας :

1.Την από 28-06-2011 Απόφαση της Αντιπροσωπείας: «Θέσεις και Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης», όπου η "Α" κατέληξε τότε στην απόφαση να προτείνει, μετά από εκτενή μελέτη και συζήτηση του προβλήματος στη μόνιμη επιτροπή περιβάλλοντος, τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία του Τμήματος, ως κύριο άξονα της επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων στην Κρήτη τη διαλογή στην πηγή, μηχανική διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, απόφαση που συνέβαλε τα μέγιστα στον ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

2.Την από 21-04-2016 Απόφαση της Αντιπροσωπείας: «Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμμάτων και Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κρήτη. Η επόμενη μέρα.», η οποία επικαιροποιεί την παραπάνω, προτρέποντας να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός στην κατεύθυνση αυτή.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να εγκαταλείψει κάθε αίτημα περί καύσης απορριμμάτων  και υπερασπιζόμενο το περιβάλλον και τον άνθρωπο , να συμβάλει τα μέγιστα  στο να προωθηθεί η διαλογή στην πηγή και η κομποστοποίηση.

Διαβάστηκε 649 φορές