Αρνήθηκε το ΤΕΕ/ΤΑΚ πρόταση της ΑΜΑΚ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης να προσυπογράψει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 09:57

Αρνήθηκε το ΤΕΕ/ΤΑΚ πρόταση της ΑΜΑΚ και της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης να προσυπογράψει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνεδρίαση της ΔΕ την Πέμπτη 15-04-2021 εισηγηθήκαμε το θέμα του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης που εγκρίθηκε από τη Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ και το θεσμικό της ρόλο για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, εν προκειμένω για το προβάδισμα των κατηγοριών ΠΕ έναντι των ΤΕ και έναντι των ΔΕ στις θέσεις ευθύνης.  

Οι προτάσεις που καταθέσαμε:

 

  1. Να εκδοθεί άμεσα Δελτίο τύπου που να καταδικάζει την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για το γεγονός ότι δεν τηρούν τη νομιμότητα παρά και την απόφαση του ΣτΕ. Το ΔΤ να επιδιωχθεί να είναι κοινό με τα Επιστημονικά Επιμελητήρια καθώς και με το ΤΕΕ/ΤΔΚ.
  2. Να εκδοθεί ανακοίνωση που να καταδικάζει τη στάση των μελών μας Μηχανικών που ήταν παρόντες και ψήφισαν υπέρ στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Γιώργο Αλεξάκη και το Νίκο Ξυλούρη.
  3. Να προσφύγουμε στο ΣτΕ για την ακύρωση του ΟΕΥ , μαζί με τα Επιμελητήρια αλλά και την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης Μανόλης Ρουκουνάκης, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του ΤΕΕ/ΤΑΚ  προσυπογράφοντας την προσφυγή που θα κατατεθεί από την ΕΜΔΥΔΑΣ στο ΣτΕ κατά του ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι παρατάξεις ΔΚΜ και #openTEEαρνήθηκαν να προσυπογράψει το ΤΕΕ/ΤΑΚ την προσφυγή. Επίσης αρνήθηκαν να εκδώσουν ανακοίνωση που να καταδικάζουν τους μηχανικούς, μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που ψήφισαν τον ΟΕΥ.

Διαβάστε αναλυτικά την εισήγησή μας:

 

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 15-04-2021 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.».

 

Εισηγητές: Αντώνης Μαυρογιάννης, ΠΜ και Ειρήνη Βρέντζου ΠΜ μέλη Δ.Ε.

 

 Το θέμα της επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων στη Δημόσια Διοίκηση μας έχει απασχολήσει πολύ , και με συνεχείς παρεμβάσεις μας τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει  προβάδισμα των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ σε σχέση με τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ και προβάδισμα των υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ έναντι των συναδέλφων τους της κατηγορίας ΔΕ.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 εισηγηθήκαμε προς τη ΔΕ το θέμα του προβαδίσματος , ενόψει της συζήτησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τον Εσωτερικό Οργανισμό Λειτουργίας. δείτε εδώ

Το Περιφερειακό συμβούλιο :

 

1. Με την με αρ. 114/14-10-2020 απόφασή του τροποποίησε - επικαιροποίησε τον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης.

 

2. Με την με αρ. 10/28-1-2021 απόφασή του τροποποιεί - συμπληρώνει την υπ’ αρ.114/14-10-2020

όμοια του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Κρήτης. δείτε εδώ

 

Μεταξύ των δύο συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (επισημαίνουμε ότι στη 2η συνεδρίαση το θέμα εισάγεται για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης ),

 

αποστέλλονται :

 

1. Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού , με θέμα '' οι θέσεις των Επιστημονικών Επιμελητηρίων Κρήτης για τους Οργανισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού'' . Συνυπογράφουν:  ΤΕΕ/ΤΑΚ , ΤΕΕ/ΤΔΚ, ΟΕΕ/ΤΑΚ, ΟΕΕ/ΤΔΚ, ΓΕΩΤΕΕ Π. Κρήτης. δείτε εδώ

 

2. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ δείτε εδώ

 

πραγματοποιούνται και συναντήσεις, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις και από την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι έχει εκδοθεί η 2813 / 2017 Απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε. καθώς και η 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε.

Παρά τα παραπάνω , αγνοώντας την απόφαση του ΣτΕ και το θεσμικό της ρόλο για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης, με τη με αριθμ. 1218 /16-02-2021 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εγκρίνεται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021).

 

Στον ΟΕΥ της Περιφέρειας:

 

Άρθρο 49: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων. Προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

Άρθρο 50: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων .

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

8. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και εν ελλείψει ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

Άρθρο 51

Προϊστάμενοι Τμημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

26. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

Το άρθρο 51 ακολουθείται σε όλες τις Δ/νσεις , εκτός από τη Δ/νση Τεχνικών 'Έργων και βέβαια σε όλα τα τμήματα.

 

Υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν την ειδικότητα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 

Άρθρο 51

Προϊστάμενοι Τμημάτων

29. Στο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Μηχανικών (ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), ΠΕ Γεωτεχνικών (ΠΕ Γεωλόγων), ΤΕ Μηχανικών αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.

 

Ενώ σε αρκετά τμήματα καθώς και σε τμήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προΐσταται και ΔΕ!

 

Άρθρο 51

Προϊστάμενοι Τμημάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών (ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ

Ηλεκτρονικών Μηχανικών), ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ.

 

Επισημαίνουμε ότι παρατηρούμε μια χαλάρωση μελών μας στην προάσπιση των συμφερόντων των μηχανικών όταν βρεθούν σε θέσεις ευθύνης, με πρόσφατο παράδειγμα τη στάση όλων των μηχανικών μελών του περιφερειακού συμβουλίου , που προχώρησαν στην ψήφιση του ΟΕΥ , παρά την ενημέρωση που  είχαν.

 

Προτάσεις:

 1. Να εκδοθεί άμεσα Δελτίο τύπου που να καταδικάζει την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για το γεγονός ότι δεν τηρούν τη νομιμότητα παρά και την απόφαση του ΣτΕ. Το ΔΤ να επιδιωχθεί να είναι κοινό με τα Επιστημονικά Επιμελητήρια καθώς και με το ΤΕΕ/ΤΔΚ.

2. Να εκδοθεί ανακοίνωση που να καταδικάζει τη στάση των μελών μας Μηχανικών που ήταν παρόντες και ψήφισαν υπέρ στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Γιώργο Αλεξάκη και το Νίκο Ξυλούρη.

3. Να προσφύγουμε στο ΣτΕ για την ακύρωση του ΟΕΥ , μαζί με τα Επιμελητήρια αλλά και την ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης.

 

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που οφείλουμε να κάνουμε υπερασπιζόμενοι τους μηχανικούς και το κύρος του ΤΕΕ.

Διαβάστηκε 627 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 20:38