Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ: Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια πόλης.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 11:45

Θέμα: «Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια πόλης.»

 

Εισηγητής: Κώστας Μπάκιντας, ΑΤΜ,  μέλος Δ.Ε

 

Στον πρόσφατο νόμο 4759  (ΦΕΚ 245Α / 9-12-2020) συναντάμε το παρακάτω άρθρο:

 

«Άρθρο 154

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις:

α. η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1772/1988 (Α΄91),

β. η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986 (Α΄141),

γ. η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2508/1997 (Α΄124).»

 

Αν ανατρέξουμε στη σχετική νομοθεσία καταλαβαίνουμε ότι:

Από τα παραπάνω το α (παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.1772/1988) αφορά μειώσεις σε εισφορές σεισμόπληκτων περιοχών του νομού Μαγνησίας.

Το β και το γ αφορούν μειώσεις στην εισφορά σε γη και σε χρήμα για τα κληροτεμάχια που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης.

Συγκεκριμένα στο  άρθρο 4 παρ. 12 του Ν. 1647/1986 αναφέρεται:

«Ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκαταστάσεων Προσφύγων ή σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όταν εντάσσονται στο σχέδιο πόλης με τις διαδικασίες του κεφ. Α του Ν. 1337/83, υπόκεινται σε υποχρέωση εισφοράς σε γη μειωμένη κατά το ήμισυ των εισφορών που προβλέπονται από το άρθρο  8 παρ. 4 και επόμενες του Ν. 1337/1983 και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 τ.μ. Η εισφορά σε χρήμα ορίζεται στο ήμισυ της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο  9 παρ. 2 του Ν. 1337/1983 και μέχρι τμήματος ιδιοκτησίας 2.000 τ.μ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ίδιου άρθρο  9.

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά μόνο τις ιδιοκτησίες ή τμήματά τους που κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής του σχεδίου ανήκουν κατά κυριότητα στον αρχικό δικαιούχο το σύζυγό του, τους κατιόντες και τους συζύγους τους και τους αδελφούς τους, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και αν απεκτήθη η έκταση από αυτούς.»

Με την κατάργηση των παραπάνω διατάξεων, κατά την ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης παύει να υπάρχει η μείωση που προβλεπόταν στην εισφορά σε γη και σε χρήμα στις ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για αγροτική αποκατάσταση.

Ανεξάρτητα με την άποψη που μπορεί να έχει κανείς σχετικά με τις μειώσεις αυτές, με τον τρόπο που έγινε η κατάργησή τους δημιουργούνται πολλά σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης σε υφιστάμενα εγκεκριμένα σχέδια πόλης. Σύμφωνα με το άρθρο 154  δεν προβλέπονται ούτε μεταβατικές διατάξεις, ούτε διευκρινίζεται τι γίνεται σε εγκεκριμένα σχέδια πόλης με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής, ή χωρίς.

Ήδη η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου έχουν μπλοκάρει όλες τις σχετικές διορθωτικές πράξεις διότι με το γράμμα του νόμου, εάν κάποιος κάνει διόρθωση στους πίνακες της πράξης εφαρμογής έστω και για διόρθωση τυπικών στοιχείων (όπως ένα λάθος στο πατρώνυμο ή τον αριθμό συμβολαίου) χάνει τη μείωση που υπήρχε και πρέπει να υπολογιστούν νέες εισφορές.

Πρόταση:

Να ζητήσουμε να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος ή αν χρειαστεί τροπολογία που να διευκρινίζει ότι η κατάργηση αφορά τα νέα σχέδια πόλης και όχι τις περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Συνημμένη αλληλογραφία μεταξύ αρμοδίων υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου.

 

Διαβάστηκε 831 φορές