Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ: Αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή δημοσίων έργων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 11:39

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 11-03-2021 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή δημοσίων έργων».

 

Εισηγητές: Κωνσταντινιά Τσιμοπούλου Π.Μ., Γενική Γραμματέας Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης και Ειρήνη Βρέντζου Π.Μ. μέλος Δ.Ε.

 

 

Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid- 19 έχουν καταστήσει αβέβαιη και  απρόβλεπτη την εκτέλεση των έργων,  ιδιωτικών και δημοσίων. Ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση ενός έργου (ανεξαρτήτως μεγέθους) αποτελεί πλέον μία δυσεπίλυτη εξίσωση πολλών παραγόντων όπως τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τις ώρες εργασίας, τις δυνατότητες μετακίνησης, την ευχέρεια διακίνησης υλικών αλλά και πολλών άλλων παραμέτρων.

Τις δυσχερείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται τα έργα εδώ και ένα χρόνο, έρχονται να επιδεινώσουν οι δυσθεώρητες αυξήσεις προμήθειας δομικών και μη υλικών, η αξία των οποίων αποτελεί και το κύριο κόστος ενός έργου.

Ενδεικτικά, αναφέρονται μόνο για τους τελευταίους 2 μήνες οι ακόλουθες αυξήσεις:

Αύξηση της προμήθειας σιδηρού οπλισμού περίπου 45%.

Αύξηση της προμήθειας γενικότερα προϊόντων χάλυβα 40%.

Αύξηση της τιμής προϊόντων σωλήνων από πολυαιθυλένιο, πολυβυνιλοχλωρίδιο κλπ. 35%.

Αύξηση της τιμής πετρελαίου 7%.

Τα παραπάνω, που ενδεικτικά αναφέρονται, είναι αποτέλεσμα των δυσχερειών που έχουν προκύψει στην προμήθεια πρώτων υλών, στην παραγωγή υλικών αλλά και στη μεταφορά τους, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

            Τα περισσότερα ιδιωτικά έργα εκτελούνται, συνήθως, χωρίς αναθεώρηση τιμών και οι τιμές τους καθορίζονται από την ισχύουσες τιμές τις αγοράς, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για τα δημόσια έργα. Σήμερα, η πλειονότητα των δημοσίων έργων εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 και με τα Ενιαία Τιμολόγια Δημοσίων Έργων με τιμές μονάδας που ισχύουν από το Μάιο 2017.

            Αν και ο Νόμος 4412/2016 με το άρθρο 153 προβλέπει τη σύνταξη αναθεώρησης τιμών για την εκτέλεση έργου, η παράγραφος 23 του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι: «Κατ’ εξαίρεση από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1.Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του Γ΄ τριμήνου του 2012.».

 

Αυτό έχει ως συνέπεια τα τελευταία 5 χρόνια τα έργα να εκτελούνται χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης των τιμών. Το γεγονός της μη δυνατότητας αναθεώρησης των τιμών, στις παρούσες συνθήκες, σε συνδυασμό με το φαινόμενο των πολύ μεγάλων εκπτώσεων έχει ήδη αντίκτυπο στον κλάδο των κατασκευών, που μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις  όπως καθυστερήσεις έως και διακοπές εργασιών, εκπτώσεις εργολάβων, απεντάξεις έργων, διαλύσεις συμβάσεων, βιωσιμότητα εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ.  Σημειώνεται πως - ακόμη και στις συνθήκες επιβολής αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας - οι αποκλεισμοί που ισχύουν για τις οικοδομικές εργασίες δεν ισχύουν για τα εκτελούμενα δημόσια έργα, προκειμένου όλα τα παραπάνω να αποφευχθούν.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται:

·    Η αναστολή ισχύος των παρ. 23 και 25 (δηλ.: «Για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε..»)  του αρθ. 153 του Ν. 4412/2016.

·        Η άμεση σύσταση της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων.

·      Η σύνταξη Πρακτικού Διαπίστωσης Τιμών για το παρόν τρίμηνο αλλά και για προηγούμενα τρίμηνα ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση τιμών και ιδιαίτερα την εξέλιξη τους κατά την περίοδο της πανδημίας.

·        Η αποζημίωση της αναθεώρησης για όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη τις παρούσες συνθήκες.

                                                                                                                               

 

 

 

 

Διαβάστηκε 913 φορές