ΑΠΟΨΕΙΣ

Αν ποτέ ο ιστορικός του μέλλοντος ασχοληθεί με το καλοκαίρι του 2013 στην ελληνική ύπαιθρο,…