Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ και ΤΕΕ/ΤΔΚ στον Πρύτανη του ΠΚ για Διακηρύξεις Συμβάσεων Έργων ως Προμήθειες

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΤΕΕ-ΤΑΚ Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 20:46

 

IMG_____%20Θυρεός%20Ελληνικής%20Δημοκρατίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Νεάρχου 23 – Χανιά, 73134

Τηλ. 2821027900-01-02

Fax. 2821027903

http://www.teetdk.gr

e-mail : teetdk@tee.gr

 

 

Ταχ. Δ/νση:             Πρεβελάκη & Γρεβενών
Ταχ. Κώδικας:         71202ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο :        (+30) 2810 342520
Fax:                         (+30) 2810 281128

Ηλ. Δ/νση:               Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:             www.teetak.gr

Αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 1166/24-05-18 &

Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΚ 600/25-05-18

 

Προς:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υπόψη του κ. Πρύτανη
Καθηγητή κ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα

Τηλ: 2810 -545210

Fax: 2810 545212

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

ΘΕΜΑ:            Διακηρύξεις Συμβάσεων Έργων ως Προμήθειες

 

 

 

Σχετ. :            H 5323/02.05.2018Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού

 

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. κατά τη συνεδρίαση της 16.05.2018 και μετά από ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. αναφορικά με την 5323/02.05.2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το «έργο» με τίτλο: «Αποξήλωση των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, την προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, την προμήθεια υλικών όπως καλώδια, υλικά και διακόπτες dimming και μικροϋλικά, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετατροπής στις εγκαταστάσεις φωτισμού σε επιλεγμένους χώρους εργασίας και αιθουσών διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο» προϋπολογισμού 308629,03€ πλέον ΦΠΑ 24%, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας επισημάνουμε και να σας επιστήσουμε την προσοχή για τα εξής:

 

 1. Όπως προκύπτει από το Άρθρο 1 του Σχεδίου Σύμβασης, Παράρτημα ΙΙΙ (σελ. 42), αλλά και από το Υπόδειγμα του «Πίνακα Ανάλυσης Προσφοράς», Παράρτημα Ι (σελ. 39), το σύνθετο έργο που περιγράφεται αναλυτικά ακόμη και από τον τίτλο του, επιχειρείται να ανατεθεί ως προμήθεια, πράγμα που καταστρατηγεί κατ’ ουσία τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων.

 2. Παρότι στο άρθρο 2, παρ. 8 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι «Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης», τα «υπό προμήθεια» είδη, η έκταση των εγκαταστάσεων και των απαιτούμενων εργασιών σε συνδυασμό με τους κινδύνους που εγκυμονούν οι παρεμβάσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε κρίσιμους χώρους όπως αυτοί ενός πανεπιστημίου, ο χαρακτηρισμός ως προμήθεια του ως άνω σύνθετου έργου υπερβαίνει ακόμη και τις διασταλτικές ερμηνείες του νόμου περί της οριοθέτησης των εννοιών «Έργο» και «Προμήθεια».

 3. Από τα αναφερόμενα στις διατάξεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται υπόψη για την ως άνω διακήρυξη (σελ. 1), δεν προκύπτει ότι υπάρχει σχετική μελέτη για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την τοποθέτηση των «υπό προμήθεια» υλικών. Πολύ περισσότερο, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιος θα ασκήσει την επίβλεψη αυτών των εργασιών και αν έχει εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης. Ζητήματα κρίσιμα για εργασίες που αφορούν σε επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές των κτιρίων του Πανεπιστημίου.

 4. Από τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη δεν προκύπτει με σαφήνεια η υποχρέωση τήρησης μέτρων υγείας και ασφάλειας κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, ζήτημα κομβικό για ένα σύνθετο έργο το οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί σε συνθήκες λειτουργίας των υποδομών του Πανεπιστημίου, όπως οι χώροι υποδοχής και κυκλοφορίας, οι χώροι διδασκαλίας, τα γραφεία κτλ., πράγμα που θα ήταν εύλογο αν επρόκειτο για εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται «παρεμπιπτόντως».

 5. Πάγια θέση και άποψη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. & του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ. είναι, ότι όλες οι σύνθετες εργασίες οφείλουν να δημοπρατούνται ως έργα με σαφείς και πλήρης προδιαγραφές υλικών και διαδικασιών χωρίς φωτογραφικές διατάξεις. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται κατ’ ελάχιστο οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγή ποιοτικού και αποτελεσματικού Δημόσιου Έργου οι οποίες είναι :

  (α)  Πλήρης μελέτη που θα περιγράφει με σαφήνεια ποσοτικά και ποιοτικά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και παραδοτέο.

  (β)  Ορθή οργάνωση και εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου.

  (γ)   Ορθή επίβλεψη του έργου από πλευράς της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

  Η έλλειψη πόρων στο πλαίσιο της Δημοσιονομικής Προσαρμογής και η διακριβωμένη υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγεί τους Δημόσιους Φορείς στην υιοθέτηση πρακτικών «εκπτώσεων» σε θέματα που επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ασφαλή λειτουργία των δημοσίων υποδομών, υποβαθμίζοντας καίρια και ουσιαστικά το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη.

  Κύριε Πρύτανη, στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε επιβεβλημένη την παρέμβαση σας αναφορικά με την ως άνω διακήρυξη, η οποία καταστρατηγεί την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων.

  Το ΤΕΕ/Τμήματα Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, όπως και στο παρελθόν έχουν αποδείξει θα σταθούν αρωγοί σε κάθε προσπάθεια σας η οποία οδηγεί στην εφαρμογή «ορθών» και αποτελεσματικών πρακτικών διοίκησης.

                                                                             Με εκτίμηση,

   

  Για το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Κρήτης                 Για τη Δ.Ε. του  ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

 

                  Ο Πρόεδρος

                   Η Πρόεδρος

 

 

 

 

           Σοφιανός Σπυρίδων                                                         Ειρήνη Βρέντζου

 

Διαβάστηκε 3007 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 10:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Επισημάνσεις ΤΕΕ/ΤΑΚ για το Πάρκο Γεωργιάδη. »