ΤΕΕ/ΤΑΚ: 2η Επιστολή διαμαρτυρίας προς ΤΕΕ για τον Οργανισμό του ΤΕΕ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Κυριακή, 29 Απριλίου 2018 09:06

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.:2810.342.520   Fax:2810.28.11.28

E-mail: teetak@tee.gr  ιστοσελίδα: www.teetak.gr

 

Ηράκλειο,    27/04/2018

Αριθ. Πρωτ. 936

 

 

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.

Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.

Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε.

Περιφερειακά Τμήματα
υπόψη Μελών Δ.Ε.
και Προεδρείων «Α»

Γεν. Δ/ντρια ΤΕΕ

Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ

 

ΚΟΙΝ:

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

ΘΕΜΑ :       Σκέψεις και διαπιστώσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ μετά την πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.

 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 668/09-03-2018 έγγραφό μας.

 

Συνάδελφοι,

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από πληροφορίες που είχε για την πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για το Σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ , όπου μεταξύ άλλων υποβαθμίζει τα περισσότερα περιφερειακά τμήματα σε γραφεία , στην τακτική της συνεδρίαση της 26.04.2018 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών του ΤΕΕ καταλήγει τελικά να χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του ΤΕΕ ως ένας έμμεσος τρόπος αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. 

Η αλλαγή αυτή έχει στόχο την ουσιαστική υποβάθμιση των περιφερειακών τμημάτων.

Η υποβάθμιση αυτή έχει ξεκινήσει από παλιότερα, σταδιακά, αποκλείοντας τις φωνές των περιφερειακών τμημάτων όπως αυτές εκφράζονταν μέσα από τα newslettersπου φιλοξενούσαν απόψεις παρατάξεων που είχαν εκλεγεί στην κεντρική αντιπροσωπεία.

Σήμερα τα newslettersφιλοξενούν απόψεις μόνο του προέδρου και η δημοκρατία που κατά βάση στηρίζεται στην συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων συρρικνώνεται καθημερινά στο ΤΕΕ.

Ακόμα και ο τρόπος λήψης της απόφασης της Δ.Ε. , χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά συζήτηση και κόντρα στο σύνολο σχεδόν των αποφάσεων των περιφερειακών τμημάτων , όπως αυτές εκφράστηκαν μέσω των επιστολών που στάλθηκαν  , δείχνει τον τρόπο διοίκησης : ‘’αποφασίζουμε και διατάζουμε’’ .

Είναι προφανές ότι η πρόθεση της διοίκησης δεν είναι να μειωθεί το κόστος , αφού, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη επιστολή μας , η εξοικονόμηση πόρων από την μείωση του πλήθους των τμημάτων και την παρεπόμενη παροχή επιδόματος ευθύνης, ποσοστιαία κυμαίνεται κάτω από το 0,5% του συνολικού μισθολογικού κόστους (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία προϋπολογισμών του ΤΕΕ.

Η πρόθεση είναι να εμποδίσουν με όποιο τρόπο περιφερειακά τμήματα , όπως αυτό της Ανατολικής Κρήτης που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι, είτε μέσω της διοίκησή του, είτε μέσω των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, είναι ένα δραστήριο τμήμα που έχει άποψη, την εκφράζει και  διεκδικηθεί με κάθε τρόπο τα δίκαια των μηχανικών.

 Ένας τέτοιος τρόπος είναι και το να υποβαθμίσουν τη διοικητική του λειτουργία.

Η απόφαση της Δ.Ε. να διατηρήσει τα τμήματα που έχουν πέντε υπαλλήλους με κατοχή οργανικών θέσεων (εξαιρούνται οι αποσπασμένοι) λαμβάνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου:

·         έχουν συνταξιοδοτηθεί πολλά στελέχη του δημοσίου,

·         δεν επιτρέπονται οι προσλήψεις (υπόκεινται στις μνημονιακές απαιτήσεις),

όταν δεν λαμβάνονται  υπόψη παράμετροι όπως:

·         ο αριθμός των συναδέλφων που ανήκουν στο τμήμα,

·         η έκταση και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας.

Η σύνταξη των νέων οργανογραμμάτων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει κυρίως στόχους:

·         την περιγραφή των ‘’περιγραμμάτων θέσης’’  και

·         την δυνατότητα εισόδου στην κινητικότητα με στόχο της ενίσχυση των υπηρεσιών τους.

Είναι προφανές ότι το προτεινόμενο Σχέδιο Οργανισμού δεν διαπνέεται από αυτό το πνεύμα. Κρατάει καθηλωμένα τα περιφερειακά τμήματα τα οποία θα παραμείνουν γραφεία ακόμα και εάν μετά τη διαδικασία της κινητικότητας ενισχυθούν με υπαλλήλους.

Έτσι θα οδηγηθούμε στο εξής οξύμωρο, ένα τμήμα που στελεχώνεται  σήμερα με πέντε υπαλλήλους να είναι τμήμα και τμήματα που τώρα στελεχώνονται με τέσσερις υπαλλήλους και που, μέσω της κινητικότητας αποκτούν από ένα έως και τρεις π.χ. υπαλλήλους , να παραμένουν γραφεία με επτά υπαλλήλους.

Σας επισημαίνουμε ότι αν θέλαμε να προβάλουμε τις ανάγκες του τμήματός μας ώστε να αποσπάσουμε μια ''εξαίρεση'' από την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ θα αναφέραμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσει από το τμήμα μας 3 Μηχανικοί. Λόγω των αυξημένων αναγκών του τμήματος έχουμε ζητήσει προσωπικό. Στο τμήμα μας υπηρετεί μια υπάλληλος με απόσπαση, (που δεν μετράει στους πέντε υπαλλήλους κατά την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ) ενώ αναμένουμε την κινητικότητα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του τμήματος. Όμως δεν εστιάζουμε στις ανάγκες του τμήματός μας αλλά επικεντρώνουμε στην υποβάθμιση που θα επιφέρει σε όλα τα περιφερειακά τμήματα η απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ υποβαθμίζοντάς τα σε Γραφεία.  

Με βάση τα παραπάνω επαναδιατυπώνουμε την πρότασή μας  ότι θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη Προέδρων στην Αθήνα και κοινές συνεδριάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων αξιοποιώντας ακόμη και το μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Είναι προφανές ότι καθετί που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν θα γίνει αποδεκτό από το τμήμα μας.

 

                                                                                     Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Κοινοποίηση:

-  Μέλη Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου

-  Εκλεγμένοι στην Κεντρική Αντιπροσωπεία μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Σύλλογοι Μηχανικών

- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

 

 Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Χαρωνίτης

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1815 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018 18:36