Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: ...
Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Εκτός Δημοσίου Τομέα Υπογράφτηκε στις 8 Ιουλίου 2016 το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα.   Το Π.Δ. 69 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ , αρ. φύλλου 127/Α/13-07-2016. ...