ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για την αναγνώριση προυπηρεσίας

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 07:16

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL:www.emdydas.gr

                                                                                    

                                    Αθήνα,     15/07/2016

Αρ. Πρωτ. :6984                                     

                                                           

Προς :  Υπουργό ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ.

             κ.Χρ. Βερναρδάκη.

 

Κοιν.:   Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

 

 

Θέμα : Προεδρικό Διάταγμα για Αναγνώριση Προϋπηρεσίας.

 

Κύριε Υπουργέ,

Καταρχάς οφείλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για τη μη ανταπόκριση σας στα διαδοχικά αιτήματα της Ομοσπονδίας μας, για συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε τα θεσμικά, οικονομικά και άλλα θέματα που απασχολούν το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ. Τα προβλήματα που έχουν επιτείνει οι μνημονιακές πολιτικές στη Δημόσια Διοίκηση σίγουρα δεν αντιμετωπίζονται με «μονομερείς ενέργειες» και έλλειψη διαλόγου.

          Το Προεδρικό Διάταγμα που πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΔ 69 - ΦΕΚ 127/13.7.16) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα δυστυχώς καθόλου δεν καλύπτει ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε τις διεκδικήσεις μας για πραγματική αναγνώριση προϋπηρεσίας μια και υποτάσσεται πλήρως στις μνημονιακές απαιτήσεις. Όπως αναφέρει σαφώς στο άρθρο 1: «Από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού» .

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτό:

  1.  Η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι μόνο βαθμολογική και όχι μισθολογική μια και δεν προβλέπεται πουθενά η εκ νέου κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια με βάση την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Μισθολογικά κλιμάκια τα οποία τα οποία παραμένουν ούτως ή άλλως παγωμένα μέχρι το 2018, διαιωνίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μισθολογική υποβάθμιση των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών, τη στιγμή που σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου (ΝΠΙΔ) η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι και μισθολογική.
  2. Αφορά βαθμολογικά ελάχιστους συναδέλφους μια και περιορίζει τη βαθμολογική άνοδο «μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό», δηλαδή μόνο μέχρι το Β βαθμό για τους ΠΕ Υπαλλήλους.

 

          Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να αποκαταστήσετε τις παραπάνω αδικίες σε βάρος του συνόλου των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση και ειδικά των μηχανικών που βλέπουν τη θεσμική και οικονομική τους εξαθλίωση να συνεχίζεται στο διηνεκές.

 

www.emdydas.gr

 

 

Διαβάστηκε 3165 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 03:50