Έλεγχος οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών από τις ΥΔΟΜ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2022 11:23

Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ (91 Τεύχος Β΄/17.01.2022  η Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020.

Σκοπός του ΦΕΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, είναι ο καθορισμός των στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των οικοδομικών αδειών και των μελετών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017. Ειδικότερα, καθορίζεται πώς και επί ποίων στοιχείων/δικαιολογητικών των οικοδομικών αδειών διενεργείται ο έλεγχος.

Στο άρθρο 2, καθορίζεται το αντικείμενο ελέγχου αδειών κατηγορίας 3 με βεβαίωση όρων δόμησης. Συγκεκριμένα, η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί με βεβαίωση όρων δόμησης, αναφέροντας τα δικαιολογητικά και μελέτες τα οποία ελέγχονται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό κατά τον εν λόγω δειγματοληπτικό έλεγχο.

Το άρθρο 3, αφορά στη συμπλήρωση των ελλείψεων και στον εντοπισμό λαθών που θα προκύψουν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο των αδειών και τη διαδικασία άρσης των παρατηρήσεων μετά τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων σε καθορισμένο χρόνο και δίχως την επιβολή κυρώσεων.

Τέλος το άρθρο 4, αφορά την ισχύ της εν λόγω Απόφασης, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/125394/4805 ΦΕΚ 91/Β'/17.01.2022 με θέμα: Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των οικοδομικών αδειών και μελετών κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020 ΕΔΩ

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC/%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%BC-r11767/

Διαβάστηκε 503 φορές