ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Τεράστιες οι ανάγκες σε μηχανικούς

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 09:31

 

Μια απλή ανάγνωση του καταλόγου των διαθέσιμων θέσεων για απόσπαση ή μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και για το 2021 (Α’ κύκλος) επιβεβαιώνει πλήρως αυτό για το οποίο φωνάζουμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε. Την ανάγκη χιλιάδων προσλήψεων μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

 

 

Το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων είναι 10.852 (από 11.392 στον Α κύκλο και 12.221 το 2020) και κατανέμονται ανά κλάδο σε 1962 ΥΕ (από 2.024 και 1.704), 3.968 ΔΕ (από 3.763 και 3.902), 1.867 ΤΕ (από 1.989 και 2.153), 3.002 ΠΑ (από 3.559 και 4.414) και 52 ΕΕΠ (από 57 και 48 αντίστοιχα). Από τις κατηγορίες ΠΕ και ΕΕΠ αναζητούν­ται συνολικά από τους φορείς 1.230 θέσεις ΠΕ Μηχανικού (από 1.557 και 1.505) που ανέρχονται στο 11,33 % περίπου των θέσεων (από το 13,67% και 12,3 % των προηγούμενων κύκλων), ενώ υπάρχουν και 305 αιτήματα για ΠΕ Πληροφορικής τις οποίες μπορούν να καλύψουν και ειδικότητες Μηχανικών. Αντίστοιχα, υπάρχουν και 445 αιτήματα για ΤΕ Μηχανικούς. Στην κινητικότητα υπάρχουν πρόσθετες θέσεις που δεν ήταν στον Α κύκλο.

 

 

Προκύπτει σαφώς ότι τα αιτήματα για Μηχανικούς παραμένουν παρά το ότι:

 

 

(α) πάρα πολλοί Δήμοι και ΝΠΔΔ δεν έχουν ολοκληρώσει περιγράμματα θέσεων και δε συμμετέχουν στην κινητικότητα

 

 

(β) κάποιες ελάχιστες θέσεις καλύφθηκαν από προηγούμενους κύκλους fhttps://emdvdas.ar/imaaes/stories/news/2020/1.2.2021 kinitikotita 8402.pdf)

 

 

(γ) έχουμε επίσης στοιχεία από πολλές πλευρές ότι εκατοντάδες αιτήματα Μηχανι­κών από Φορείς (ακόμη και Υπουργεία) που κατατέθηκαν στο Υπ. Εσωτερικών δεν εντάχθηκαν τελικά στην κινητικότητα.

 

 

Ενδεικτικά αίτημα υπέβαλλαν μόλις 139 Δήμοι (από τους 320) και 8 Περιφέρειες. Πάρα πολλά από τα αιτήματα ΠΕ Μηχανικών των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας (2020 και Α 2021) μεταφέρονται αυτούσια στο νέο κύκλο (Β 2021) γεγονός που αποδεικνύει αυτό που ήδη είχαμε αναδείξει ότι η κινητικότητα είναι αδύνατο να καλύψει τα τεράστια κενά που δημιουργούνται (και διευρύνονται συνεχώς) ειδικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

 

 

Μας προξενεί εντύπωση ότι η πλειοψηφία των θέσεων αφορά γενικά την κατηγο­ρία Μηχανικοί, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε ειδικότητα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ αναλυτικής περιγραφής και Φύλλου Εξέλ!

 

 

Οι πρόσθετοι και άδικοι περιορισμοί που υπάρχουν (σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, εξαίρεση Φορέων, όπως οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η ελάχιστη στελέχωση 65% στο Φορέα προέλευσης) είναι προφανές ότι απαγορεύουν στη μεγάλη πλειοψηφία των Μηχανικών να συμμετέχουν στη διαδικασία μια και τα αιτήματα τους απορρίπτονται αυτόματα. Καταγράφουν όμως μια υπαρκτή τάση φυγής από πλή­θος Υπηρεσιών προς Υπηρεσίες

 

 

Επαναλαμβάνουμε αυτούσια την τοποθέτηση μας : Ακόμα και όλες οι θέσεις που εντάχθηκαν στο ΕΣΚ να καλυφθούν με μετατάξεις και αποσπάσεις, οι ίδιες ακριβώς θέσεις θα λείψουν από τους φορείς προέλευσης, δείχνοντας το μάταιο μιας διαδικασίας ανα­κύκλωσης των ελλείψεων, όπως η Κινητικότητα. Αν συνυπολογίσει κανείς και τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων λόγω του μεγάλου μέ­σου όρου ηλικίας όλου του προσωπικού, το αδιέξοδο που έχουμε μπροστά μας είναι προ­φανές.

 

 

 

 

Τι δείχνουν τα παραπάνω;

 

Ότι η κινητικότητα δε μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει τα τεράστια κενά που υ­πάρχουν ειδικά σε Μηχανικούς, απλά ανακυκλώνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

 

Οι μισθολογικές διαφορές που διαρκώς αναπαράγονται και συντηρούνται οδηγεί σε συσ­σώρευση αιτήσεων σε φορείς και γιγάντωση ελλείψεων σε άλλους.

 

Η γήρανση του διαθέσιμου προσωπικού ειδικά Τεχνικών αντικειμένων έχει ήδη τραγικές συνέπειες.

 

Ο μόνος τρόπος λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών την επόμενη περίοδο είναι οι προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ.

 

 

 

Πηγή: https://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2021/11/blog-post_25.html

Διαβάστηκε 245 φορές