Η ασφάλιση ιδιότητας φεύγει αλλά τα χρέη μένουν

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 12:11
Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 29/08/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», αποσυνδέεται η ασφάλιση από την ιδιότητα για μηχανικούς και δικηγόρους. Πιο συγκεκριμένα, όσοι μηχανικοί και δικηγόροι έχουν κάνει διακοπή της δραστηριότητας τους στη ΔΟΥ δεν θα υποχρεούνται πλέον σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ για όλο το διάστημα της διακοπής.
 
Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο του νομοσχεδίου σχετικά με το παραπάνω θέμα:
 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις
 
Άρθρο 22
 
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα 
 
Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης τον επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. 
 
Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. 
 
Η ισχύς των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017.Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθμισης συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη. 
 
Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου και για τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ, μπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν μέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται με βάση το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος για τους ασφαλισμένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. 
 
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισμένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφάλιση δεν μπορεί να υποβληθεί».
 
Η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα για τα μέλη του ΤΕΕ ήταν, ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, ένα πάγιο αίτημα των μηχανικών, αρκετοί από τους οποίους αναγκάζονταν να κλείσουν τα βιβλία τους στην εφορεία, λόγω ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα υποχρεούνταν στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
 
Η πρόβλεψη αυτή στο νομοσχέδιο θα ελαφρύνει ενδεχομένως αρκετούς συναδέλφους από μελλοντικές χρεώσεις, αλλά δεν δίνει καμία λύση επί της ουσίας στα συσσωρευμένα χρέη που έχουν δημιουργηθεί κατά τα χρόνια των συνεχιζόμενων μνημονίων.
 
Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει αναδρομική διαγραφή των οφειλών για όσους έχουν κάνει διακοπή δραστηριότητας προ της 01/01/2017, αναγκαία προϋπόθεση για μία ουσιαστική ανάσα ή απεμπλοκή, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τα βιβλία τους, επειδή δεν είχαν εισοδήματα από την εργασία τους, αλλά διατήρησαν την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, ευελπιστώντας σε κάποια ενδεχόμενη πρόσληψη από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ως μηχανικοί. Συνάδελφοι που για παράδειγμα από το 2012, έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους, έχουν φτάσει σήμερα να οφείλουν δυσθεώρητα ποσά προς τον ασφαλιστικό φορέα, που μπορεί να είναι της τάξης των 20.000€ ή και περισσότερο, αν υπολογιστούν και οι προσαυξήσεις.
 
Οι συνάδελφοι οφείλουν εισφορές για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όσο διάστημα οφείλουν. Οφείλουν την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, παρόλο που ενώ από το 2013 υπάρχει νόμος για επίδομα ανεργίας, δεν έχει εκδοθεί ποτέ μέχρι σήμερα η υπουργική απόφαση που θα ενεργοποιούσε την εφαρμογή του. Οφείλουν την ειδική προσαύξηση, η οποία έχει καταργηθεί, και κανονικά θα έπρεπε να έχει ήδη επιστραφεί. Προς το παρόν ούτε λόγος δεν γίνεται για αυτό το θέμα. Οφείλουν επίσης τα αναδρομικά του νόμου 3986/2011 και τις αντίστοιχες αυξήσεις μετά το 2014, θέματα τα οποία μέλη της σημερινής κυβέρνησηςείχαν κάνει σημαία ως αντιπολίτευση. Και πάνω σε όλες αυτές τις άδικες χρεώσεις έρχονται να προστεθούν και οι προσαυξήσεις, τόκοι κλπ, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα χρεών, που είναι σχεδόν αδύνατο να αποπληρωθούν, ειδικά στη σημερινή εργασιακή συγκυρία.
 
Πάνω σε αυτή την πυραμίδα από άδικες χρεώσεις που πολλαπλασιάζονται καθημερινά, έρχεται ο διοικητής του ΕΦΚΑ και επιβάλλει στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες να προβαίνουν σε 6.000 κατασχέσεις την ημέρα.
 
Να σημειώσουμε δε, ότι οι παραπάνω συνάδελφοι (με διακοπή δραστηριότητας στη ΔΟΥ) δεν επιτρέπεται ούτε καν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ένα εύλογο αριθμό δόσεων και με πιθανή διαγραφή κάποιων προσαυξήσεων. Η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση των χρεών των μηχανικών προς τα ασφαλιστικά ταμεία περνά τελικά μέσω του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό (Ν. 4469/2017). Όμως συγκεκριμένος νόμος περιλαμβάνει μόνο τους «βιώσιμους» «οφειλέτες» και το βασικό του μέλημα είναι η «αποπληρωμή» προς τον «πιστωτή». Σε αυτή τη λογική, προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση, είναι να μην έχει γίνει διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών. (Άρα οι μηχανικοί με κλειστά βιβλία δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία).
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε, ότι οι αποσπασματικές ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων, δεν επιλύουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της παρατεταμένης περιόδου κρίσης, που έχει σαν συνέπεια την υποαπασχόληση και την υπερχρέωση. Μόνο ένα συνολικό πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων με κατεύθυνση τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες και σε σταθερή αντίθεση με τα διάφορα κατασκευασμένα χρεοστάσια, εντός και εκτός της χώρας, μπορεί ενδεχομένως να φέρει «ένα θετικό πρόσημο» στην κοινωνία.
 
Πηγή: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2017/09/blog-post_5.html
Διαβάστηκε 1888 φορές