Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΚΑ η ΚΥΑ, για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλον​τικών Δεσμεύσεων σε Κτιριακά 'Εργα

Γράφτηκε από τον  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013 10:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε σήμερα την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων σε σειρά κτιριακών έργων, που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Στο σύνολό τους, πρόκειται για κτίρια γραφείων μικρότερα των 20.000 τ.μ., εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets) και πολυκαταστήματα μικρότερα των 5.000 τ.μ., χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων μικρότεροι των 500 θέσεων και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου όπως κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι) μικρότερες των 10.000 τ.μ., εκθεσιακά κέντρα μικρότερα των 10.000 τ.μ., μουσεία μικρότερα των 10.000 τ.μ., θέατρα και κινηματογράφοι με λιγότερους από 2.000 θεατές, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης (συγκροτήματα σχολείων, πανεπιστημίων κλπ. με έκταση μικρότερη των 75 στρεμμάτων), καθώς και γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις (ανοικτά ή κλειστά) με λιγότερους από 5.000 θεατές.
 
Με την απόφαση αυτή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τα παραπάνω έργα και δραστηριότητες, αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης περιοδικής αδειοδότησης για όλα τα υφιστάμενα κτιριακά έργα αυτού του είδους, για τα οποία έως σήμερα έπρεπε ανά 5ετία ή 10ετία να ανανεώνεται η περιβαλλοντική τους άδεια.
 
Το σχέδιο ΚΥΑ, που προωθείται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς, αφορά συγκεκριμένα σε :


 

 

 

Κτίρια γραφείων
10.000 ≤ Ε < 20.000 m2
Ε: συνολική δόμηση
Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (supermarkets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε ένα ή περισσότερους ορόφους)
2.000 ≤ Ε < 5.000 m2
Ε: συνολική δόμηση
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
200 ≤ Θ < 500
Θ: συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης
Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι)
2.000 ≤ Ε < 10.000 m2
Ε:   συνολική έκταση
Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)
5.000 ≤ Ε < 10.000 m2
Ε:   συνολική έκταση
Δεν συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση εκθέσεων σε κοινόχρηστους χώρους
Κέντρα πολιτισμού
(πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.)
Εκτός περιοχής Natura 2000 και 3.000 ≤ Ε < 10.000 m2
ή
εντός περιοχής Natura 2000 και 1.500 ≤ Ε < 10.000 m2
Ε:   συνολική δόμηση
Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών
500 ≤ Θ < 2.000
Θ: συνολικός αριθμός θεατών
Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
20 ≤ Ε < 75 στρέμματα
Ε: συνολική έκταση
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)
Εκτός περιοχής Natura 2000 και 500 ≤ Θ < 5.000
ή 
εντός περιοχής Natura 2000
και Θ ≤ 5.000
Θ: συνολικός αριθμός θεατών
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες
α)            10 < Ε < 75 στρέμματα ή
β)            εντός περιοχής Natura 2000 και Ε < 10 στρ.
Ε:   συνολική έκταση εγκατάστασης

 

 
 
Η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελούν βασική  προτεραιότητα του ΥΠΕΚΑ. Για το σκοπό προχωρά, κατά προτεραιότητα, στην έκδοση όλων των Υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την πλήρη ενεργοποίηση των Διατάξεων του ν.4014/2011, με σκοπό, αφενός, την απλούστευση και επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και, αφετέρου, στην διασφάλιση ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε :
 
«Στόχος μας είναι, η μεταρρύθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση να αποτελέσει μια πρότυπη Ευρωπαϊκή διαδικασία σύγχρονης νομοθέτησης και αδειοδότησης επενδύσεων, με σκοπό τόσο τη διασφάλιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.»
Διαβάστηκε 3232 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013 12:20