ΔΟΑΤΑΠ σε Κεραμέως: «Ανεπίτρεπτη παραβίαση του Συντάγματος» η αναγνώριση πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 07:23

 

Ο ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), ο αρμόδιος φορέας για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, με επιστολή του από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 προς το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Παιδείας επιχειρηματολογεί με αφορμή την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναγνώριση των πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια, στην οποία αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως —χωρίς ωστόσο να τη δημοσιοποιεί— από το βήμα της Βουλής.
 
Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η Ελλάδα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36 καθώς δεν αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που έχουν χορηγηθεί από κολέγια συνεργαζόμενα με ΑΕΙ της ΕΕ αλλά και λόγω της διαδικασίας ισοτιμίας των ακαδημαϊκών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 
Η υπουργός Παιδείας αγνόησε την επιστολή της προέδρου του οργανισμού, Ελένης Φ. Παπαδοπούλου, καθηγήτριας του Πολυτεχνείου της Κρήτης, η οποία της έδινε πλείστα όσα επιχειρήματα, προκειμένου να αντικρούσει τις απαιτήσεις της ΕΕ και έσπευσε να ικανοποιήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα.
 
Ο ΔΟΑΤΑΠ απαντάει μεταξύ άλλων ότι:
 
«[…] οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005, όπως ισχύει, και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων προς τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής και επομένως ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
 
»Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει κριθεί ότι οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών [ΔΕΚ απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C-274/2005, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ιδίως, σκέψεις 36 και 37). Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 165 ΣΛΕΕ (σ.σ. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης) οι δράσεις των οργάνων της ΕΕ δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας καθώς αυτή εμπίπτει στην κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.
 
»Κατά συνέπεια οποιαδήποτε παρέμβαση στο ν. 3328/2005 – ο οποίος σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας – προς τον σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία αφορούν στην από επαγγελματικής άποψης εξέταση αλλοδαπών τίτλων και τα οποία ανέκαθεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας, θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτη παραβίαση των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος».
 
Το ΤΕΕ διαφωνεί με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς
 
Με αφορμή την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για τα προσόντα του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την οποία, μεταξύ άλλων, επιχειρείται η εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εξέδωσε στις 21/1/2020 την εξής απόφαση:
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει ήδη τονίσει προς όλες τις κατευθύνσεις με την ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του στις 5/10/2019, ότι η ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση με την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων, είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία.
 
Το ΤΕΕ, ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, το ΤΕΕ θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.
 
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των Κολεγίων και ζητά από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις διατάξεις του άρθρου 50 του σχεδίου νόμου “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων ΄Ερευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις”, υπογραμμίζοντας ότι με το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος για την υπεράσπιση της Δημόσιας Παιδείας.
 
Νέα κινητοποίηση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών κατά του νομοσχεδίου Κεραμέως | Πέμπτη 23 Γενάρη
 
Και ώρα 12.30μμ., στη Βουλή
22 Ιανουαρίου 2020
 
Νέα κινητοποίηση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ), πραγματοποιείται την Πέμπτη, 23 του Γενάρη, ώρα 12:30μμ, στη Βουλή, με κυρίαρχο αίτημα: να αποσυρθούν να μην ψηφιστούν οι ρυθμίσεις της υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης της ΝΔ, που εξισώνουν τα πανεπιστημιακά πτυχία με τους τίτλους των κολεγίων και ιδιωτικοποιούν «από το παράθυρο» τη Δημόσια Παιδεία. Την κινητοποίηση στηρίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, η οποία καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη του Λεκανοπεδίου να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή.
 
Την κινητοποίηση, επίσης, στηρίζουν το ΜΕΤΑ, η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών ΠΕ και η Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα. Όπως έχουν σημειώσει σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους, «συνεχίζοντας το σχέδιο σαρωτικής ανατροπής του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η κυβέρνηση της ΝΔ προβαίνει σε ενέργειες και θεσπίζει μέτρα με ακραίο νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα, που συμπληρώνονται από αυταρχικά και σκοταδιστικά επεισόδια, που στο σύνολό τους ακυρώνουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας…
 
…Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να εγερθεί άμεσα, γιατί οι εξελίξεις και τα δεδομένα που δημιουργούνται θα είναι ανεπίστρεπτα. Είναι φανερό ότι η ένοχη αφασία της αντιπολίτευσης, που ως κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για αυτές τις αλλαγές, καταδεικνύει ότι το μόνο που μπορεί να σταθεί ανάχωμα στην νεοφιλελεύθερη κυβερνητική επέλαση είναι ένα μαζικό και ρωμαλέο πανεκπαιδευτικό κίνημα. Απαιτείται, άμεσα, οι Σύλλογοι ΠΕ και οι ΕΛΜΕ, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι γονεϊκοί φορείς, αλλά και τα εργατικά σωματεία να πάρουν θέση μάχης. Να οργανωθεί πανεκπαιδευτική απάντηση με πανελλαδική κινητοποίηση, αγωνιστικό και απεργιακό ξεσηκωμό- μέχρι τη νίκη! Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να βρεθούμε στους δρόμους και στις διαδηλώσεις μαζικά και μαχητικά, να γεμίσουμε τις γενικές συνελεύσεις,. Να δώσουμε έναν πραγματικό αγώνα όπως ο πρόσφατος των εκπαιδευτικών στο Σικάγο των ΗΠΑ που κέρδισε διορισμούς και αυξήσεις, αλλά και των εργαζομένων στην Γαλλία που επί μακρόν αντιστέκεται σθεναρά στην αντιαφαλιστική μεταρρύθμιση, του Μακρόν» (ΕΔΩ αναλυτικότερα).

 

Πηγή: http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2020/01/blog-post_23.html

Διαβάστηκε 266 φορές