Ροή| Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων - Βίντεο

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 09:12

https://www.youtube.com/watch?v=iRr0_mVmxq8

Ένα πολύ μικρό, αλλά πλήρως εύστοχο και κατανοητό, κινούμενο γραφικό σχέδιο που εξηγεί πώς, κάνοντας χώρο για το νερό, σε ολόκληρη την λεκάνη απορροής ενός ρέματος, οι επιπτώσεις των πλημμυρών στις παραρρεμάτιες κοινότητες μπορούν να μειωθούν. Συνεργαζόμενοι διεπιστημονικοί φορείς και επιστήμονες μπορούν να κάνουν την διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πλημμύρες, μελετώντας τα ρέματα σε κλίμακα λεκάνης απορροής, μέσω πρακτικών επιτόπιων δράσεων και ενθάρρυνση πρακτικών διαχείρισης γης που ωφελούν τόσο τους ανθρώπους όσο και την άγρια φύση. 
Αρχικό βίντεο: https://vimeo.com/174936098 
Στην μετάφραση συνεργάστηκαν:
Ελπινίκη Σταυριανοπούλου  
Παντελής Παντελόγλου 
Δημήτρης Θεοδοσόπουλος 
Συγχρονισμός υποτίτλων:  
Παντελής Παντελόγλου

Διαβάστηκε 373 φορές