Σφάλμα
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

ΤΕΕ/ΤΑΚ:Επιστολή μετά την απόφαση του ΣτΕ για το Προβάδισμα

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 20:29

 

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.:2810.342.520   Fax:2810.28.11.28

E-mail: teetak@tee.gr  ιστοσελίδα: www.teetak.gr

 

 

Ηράκλειο,     20/02/2017

Αριθ. Πρωτ. 554

 

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ :      Γνωστοποίηση Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

 

 

 

Κύριοι,

 

Με ομόφωνη απόφασή της η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στην τακτική συνεδρίαση της 07.02.2018  έκρινε απαραίτητο να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή με τις παρακάτω επισημάνσεις που αφορούν στο προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

 

 • Εκδόθηκε η 2813/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α’ 229/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε..

 • Εκδόθηκε η 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε..

 • Οι ως άνω αποφάσεις εκδόθηκαν μαζί με άλλες όμοιες Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας (2811/2017, 2812/2017, 2816/2017, 2818/2017) με τις οποίες κρίνεται οριστικά η εφαρμογή του προβαδίσματος υπαλλήλων των κατηγοριών Π.Ε. έναντι των Τ.Ε. ή Δ.Ε. στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ελεύθερη επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι αναμφίβολα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές της Ισότητας και του Κράτους Δικαίου. Επιπλέον, είναι αντίθετη με τα άρθρα 97 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και 99 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

  Η σαφήνεια με την οποία έχει διατυπωθεί θεσμικά στις παραπάνω διατάξεις, το δίχως άλλο, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με την αληθινή βούληση του νομοθέτη, η οποία δεν είναι άλλη από την πρόθεση του να αναγνωρίσει σαφές προβάδισμα στους υπαλλήλους της κατηγορίας Π.Ε. έναντι αυτών της κατηγορίας Τ.Ε. που με τη σειρά τους προηγούνται σε σχέση με τους υπαλλήλους Δ.Ε. κ.ο.κ.

  Το προβάδισμα αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο και δεν καθιερώνεται τυχαία από τον νομοθέτη. Κατά κανόνα, οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας προορίζονται για επιτελικές θέσεις που αν μη τι άλλο είναι θέσεις ευθύνης και βεβαίως, δεν είναι υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι οι υπάλληλοι Π.Ε. γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας τους, έχουν μεγαλύτερη διοικητική και εργασιακή εμπειρία και διαθέτουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε., Δ.Ε. ή Υ.Ε.

  Σε ότι αφορά ειδικότερα τους Διπλωματούχους Μηχανικούς κατηγορίας Π.Ε., είναι δεδομένο το ευρύτατο τεχνικό και επιστημονικό γνωστικό αντικείμενό τους, το οποίο καθορίζεται από τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διδάσκεται κατά την πενταετή διάρκεια των σπουδών σ’ αυτές και τελικά αναγνωρίζεται σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του θεσμικού τεχνικού συμβούλου του Κράτους που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

  Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθούν η συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 4 παρ.1 Συντάγματος) αρχή της ισότητας, αλλά και μια Χρηστή Διοίκηση υψηλών προσόντων όπως είμαστε σίγουροι ότι επιθυμείτε, παρακαλούμε να μεριμνήσετε:

  (α) για την εφαρμογή των παραπάνω Αποφάσεων, κατά τη σύνταξη των νέων Οργανισμών σας, καθώς και κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στα πλαίσια των υφιστάμενων Οργανικών Μονάδων,

  (β)   για την εφαρμογή τους στους Οργανισμούς των εποπτευόμενων από εσάς φορέων και τέλος,

  (γ)   στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατά τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

  Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ θα παρακολουθεί στενά το θέμα εφαρμογής των Αποφάσεων του ΣτΕ και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το προβάδισμα.

  Το  ΤΕΕ/ΤΑΚ θα είναι πάντα στη διάθεσή σας για εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο για οτιδήποτε αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και στη διασφάλιση του κύρους των δημόσιων φορέων που συνιστούν την έκφραση της Δημόσιας Διοίκησης στην Ανατολική Κρήτη.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 

-  ΤΕΕ

 

-  ΤΕΕ/ Περιφερειακά Τμήματα

 

-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου

 

-  Σύλλογοι Μηχανικών

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

 

 

1)   Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας, κας Μαρίας Κοζυράκη

 

2)   Περιφέρεια Κρήτης
(α) Γραφείο Περιφερειάρχη, κου Σταύρου Αρναουτάκη
(β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών

 

3)   Δήμοι Ανατολικής Κρήτης
Γραφεία Δημάρχων

 

4)   Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γραφείο Πρύτανη

 

5)   ΤΕΙ Κρήτης
Γραφείο Πρύτανη

 

6)   7η ΥΠΕ
Διοικήσεις Νοσοκομείων (Βενιζέλειο, ΠΑΓΝΗ, Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου)

 

7)   Υπουργείο Εργασίας
(α) ΚΕΠΕ,    (β) ΟΑΕΔ/ΟΕΚ,   (γ) ΙΚΑ

 

8)   Υπουργείο Πολιτισμού
(α)  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
(β) 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
(γ)  Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης

 

9)   Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος)

 

10)Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Γραφείο Προέδρου

 

11) ΟΑΚ Α.Ε.
Γραφείο Προέδρου

 

12)Ε.Ο.Τ.

 

13)ΕΛΚΕΘΕ (χώρος πρώην βάσης Γουρνών)    

 

14)ΕΣΔΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 3331 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018 18:41