ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ

ΑΜΑΚ: Ενημέρωση για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο προεδρείο της ‘’Α’’ και της Δ.Ε…
27 Ιανουαρίου 2016 ΑΜΑΚ: Υπόμνημα για τις εκλογές ανάδειξης μελών στο προεδρείο της ''Α'' και…
Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/TAK: 203/19-01-2016 Προς Τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ. Κοιν. Τον Πρόεδρο και…
Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/TAK: 196/19-01-2016 Προς Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ Κοιν: Μέλη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ Προεδρείο…
Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη Σητεία στις 16 Ιανουαρίου 2016, τα μέλη…
Υπόμνημα – Καταγγελία ΑΜΑΚ προς τη Δ.Ε. κατά την τακτική της συνεδρίαση στη Σητεία στις…
Υπόμνημα – Καταγγελία ΑΜΑΚ προς τη Δ.Ε. κατά την τακτική της συνεδρίαση στη Σητεία στις…
Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου δόθηκε κοινή συνέντευξη τύπου από : Την Δημοτική Κίνηση «Ηράκλειο Ενεργοί…