Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

* ΑΜΑΚ: Θα αντιδράσει το ΤΕΕ-ΤΑΚ για την προκήρυξη της ΔΕΠΤΑΗ που αφορά εργασίες επίβλεψης του Πολιτιστικού;

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015 11:53

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/TAK:  1017/20.04.2015                                Προς

                                                                               Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ

 

                                                                                                      Κοιν:

1.      Μέλη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ

2.      Προεδρείο Αντιπροσωπείας

3.      Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου (δια του προέδρου της)

4.      Εκπρόσωποι παρατάξεων

5.      συν. Τσικαλάκη Νίκο 

Θέμα: Αίτημα για ένταξη θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δ.Ε.

Αιτούμαστε την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δ.Ε. του παρακάτω θέματος:

Αντίδραση ΤΕΕ-ΤΑΚ για την προκήρυξη της ΔΕΠΤΑΗ που αφορά εργασίες επίβλεψης του Πολιτιστικού.

Εισηγητής:  Ειρήνη Βρέντζου

 

Συνημ.:

1. ενημερωτικό σημείωμα -εισήγηση

2. περίληψη προκήρυξης  2010

3. περίληψη προκήρυξης  2015

           

  

                                                                          Ηράκλειο 19-04-2015

                                                                  Για τα μέλη της ΑΜΑΚ στη ΔΕ

 

 

                                                                             Ειρήνη Βρέντζου

 

Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για το θέμα στη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ:

ΘΕΜΑ : «Αντίδραση ΤΕΕ-ΤΑΚ για την προκήρυξη της ΔΕΠΤΑΗ που αφορά εργασίες επίβλεψης του Πολιτιστικού.».

Εισηγητής: Ειρήνη Βρέντζου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και έγιναν και σχολιασμοί στον τύπο για την ''Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού'' με Αναθέτουσα Αρχή τη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε.

Ο τίτλος του έργου είναι: Παροχή Υπηρεσιών για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (ΕΠΙΒΛΕΨΗ) ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΣΚΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (54.600,00 €), (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και η διάρκειά του έξι μήνες .

Είναι γνωστό και χιλιοειπωμένο από εμάς ότι το μεγαλύτερο οικοδομικό έργο στην Κρήτη εκτελείται από μια δημοτική επιχείρηση που δεν έχει την τεχνική κατά το νόμο επάρκεια να το εκτελεί, ενώ έχει καταγραφεί από τους επιθεωρητές δημοσίων έργων σειρά παρατυπιών κατά την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου.

Η παραπάνω προκήρυξη ξεπερνά τα όποια εσκαμμένα.  Ας προσπαθήσουν να απαντήσουν οι αρμόδιοι τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Με ποιο νομοθετικό πλαίσιο διενεργείται αυτός ο πρόχειρος διαγωνισμός;

2. Με ποιά κριτήρια και ποιο νομοθετικό πλαίσιο θα κριθούν οι ''έχοντες την εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα επίβλεψης μελετών και επίβλεψης εργασιών κατασκευής...''

3. Πώς νομιμοποιούνται να εκτελούν δημόσια έργα εκτός της κείμενης νομοθεσίας για την παραγωγή των δημοσίων έργων και τι γίνεται με το παραγόμενο προϊόν τόσο ως προς την νομιμότητα όσο και προς την ποιότητά του;

Από ότι φαίνεται είναι πάγια τακτική της ΔΕΠΤΑΗ να ''ξεπερνά΄΄ την κείμενη νομοθεσία. Παραθέτουμε συνημμένα παρόμοια  περίληψη διακήρυξης για το Πολιτιστικό του 2010.

προτείνουμε:

Πρόταση ΑΜΑΚ:

1. Να σταλεί επιστολή στη ΔΕΠΤΑΗ αλλά και στο Δήμο Ηρακλείου όπου θα καταδεικνύονται τα παραπάνω και που θα ζητείται να ακυρωθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες επίβλεψης ως μη σύννομος.

2. Να αποσύρουμε τον εκπρόσωπό μας από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της ΔΕΠΤΑΗ σε συνέχεια της απόφασης με αρ. 84 των πρακτικών συνεδρίασης της Δ.Ε. στην έκτακτη συνεδρίαση αρ. 3 της 7ης Απριλίου 2015 (ΑΔΑ: 7Ζ9Θ46Ψ842-ΗΒ4):

« Αποφ. 84: Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) του έργου «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού - Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης». Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη: ......αποφάσισε να μην ορίσει Εκπρόσωπο στην παραπάνω ΕΕΑ. Η Δ.Ε. επίσης αποφάσισε ότι σε επόμενη συνεδρίαση κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει τον Εκπρόσωπο της και από το τεχνικό συμβούλιο έργων της ΔΕΠΤΑΗ».

 

 

                                                                                                           Ηράκλειο 19-04-2015

Διαβάστηκε 6234 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015 11:58